Takaisin kaikkiin uutisiin ja tapahtumiin
UUTISET

FITech-verkoston yliopistot käynnistämässä ristiinopiskeluyhteistyötä

Julkaistu 15.2.2021

Turun yliopisto on solminut Aalto-yliopiston ja Åbo Akademin kanssa yhteistyösopimukset, jotka mahdollistavat sivuaineiden ristiinopiskelun korkeakoulujen välillä.

Turun uusi teknillinen tiedekunta käynnisti toimintansa vuoden 2021 alussa, ja sen profiili on tarkkaan mietitty täydentämään suomalaisten yliopistojen muodostamaa kokonaisuutta, sanoo Turun yliopiston vararehtori Mika Hannula.

”Turun yliopisto on voimakkaasti laajentanut toimintaansa tekniikan alalla. Tämä on huolellisesti mietitty strateginen päätös, jolla yliopisto rakentaa itselleen kilpailukykyä pitkälle tulevaisuuteen ja haluaa samalla olla edistämässä suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukykyä.”

Meritekniikan yhteistyösopimus on esimerkki yhdeltä yliopistolta toiselle tarjottavasta kokonaisuudesta. Tämän lisäksi on tunnistettu muitakin yhteistyön muotoja: osa sivuainekokonaisuuksista soveltuu monen eri yliopiston tarjontaan ja osaa taas on kehitetty usean yliopiston yhteistyössä.

Yhteistyön pohjana FITechin meritekniikan sivuainepilotti

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun ja Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan välinen sopimus tiivistää entisestään FITech Turku -hankkeen alla alkanutta yhteistyötä meritekniikan sivuaineessa. Yhteistyön myötä tutkinto-opiskelijat voivat jatkaa kurssien ristiinopiskelua myös virallisen hankeajan päätyttyä.

Aallon meritekniikan sivuaine on ollut avoinna kaikkien FITech-verkoston yliopistojen tutkinto-opiskelijoille vuodesta 2018 alkaen. Yhteistyön myötä sivuaine saa rakenteellista ja pitkäkestoista jatkoa erityisesti Lounais-Suomen alueella, jossa meriteollisuus on yksi keskeisimmistä toimialaklustereista.

”Tällä alueella diplomi-insinöörit tarvitsevat meritekniikan osaamista, minkä vuoksi haluamme tarjota sitä myös omille teekkareillemme. Meritekniikka on Aalto-yliopiston vahvaa osaamisaluetta ja tässä oli luonteva paikka FITech-verkoston ensimmäiselle ristiinopiskelusopimukselle”, Mika Hannula kommentoi.

Insinööritieteiden korkeakoulun professori Jani Romanoff toteaa, että FITechissä pilotoitu meritekniikan sivuaine on opettanut tekijöilleen paljon ja oppi on ollut ensiarvoisen tärkeää yhteistyöneuvottelujen alkaessa.

Asioista on yleensä helppo sopia ylätasolla, mutta vasta varsinainen käytännön tekeminen paljastaa haasteet. Muutaman vuoden kestäneessä pilotoinnissa olemme löytäneet nämä haasteet ja tavat vastata niihin.”

”Meritekninen ala on suhdanneherkkää, joten meidän pitää osata vastata alan haasteisiin hyvinkin nopeasti. Voimme yhteistyön kautta kouluttaa lisää osaajia alalle nopeasti ilman resurssien merkittävää kasvatusta”, Romanoff jatkaa.

”Mahdollisuus tarjota diplomitöitä laajalle ryhmälle”

Turun yliopiston toinen yhteistyösopimus koskee Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan tarjoamia tuotantotalouden opintoja. Kyseessä on 20 opintopisteen laajuinen temaattinen opintokokonaisuus.

“Meille yhteistyö mahdollistaa uusia oppimispolkuja ja monipuolisemman opiskelijaryhmän. Myös digitaalinen opetus ja yhteistyö useiden opettajien kanssa on erittäin arvokasta, ja mahdollisuus tarjota diplomitöitä laajemmalle ryhmälle on tärkeä osa yhteistyötä”, toteaa Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan professori Kim Wikström.

Kyseessä uusi, rakenteellinen yhteistyön malli

Meritekniikan ja tuotantotalouden opetusyhteistyöt toimivat mallina tuleville ristiinopiskelusopimuksille laajemminkin tekniikan alan yliopistoissa.

”FITech-yliopistot ovat yhdessä laatineet aiheesta prosessikuvauksen ja kartoittaneet verkoston yliopistojen opetussuunnitelmatyön yhtymäkohdat käytännön toteutuksen tueksi”, kertoo FITech Turku -hankkeen projektipäällikkö Liina Vahala.

Kyse on siis tekniikan alan yliopistojen rakenteellisesta yhteistyömallista.

”FITech on tämänkaltaiseen yhteistyöhön oivallinen instrumentti, sillä se mahdollistaa yliopistojen avainhenkilöiden oikea-aikaisen tapaamisen ja sopimisen asioista”, Vahala sanoo.

Turun yliopiston vararehtori Mika Hannula toteaa, että kokemuksen perusteella mallia voi soveltaa muillekin aloille sekä muiden yliopistojen välille.

”Tämänkaltaiset kumppanuudet tukevat yliopiston omaa profiloitumista mahdollistaen samalla laajat ja monipuoliset opintokokonaisuudet yliopiston omille opiskelijoille. Paras lisäarvo ristiinopiskelusta saadaan, kun yksittäistä opintojaksoa laajemmat kokonaisuudet tuodaan osaksi tutkintorakennetta. Tästä hyötyvät kaikki.”

Kaikki FITech-verkostolta tulevat aloitteet tukevat tekniikan alan yliopistojen verkostomaista yhteistyötä, jossa alueellisiin ja kansallisiin osaamistarpeisiin pystytään vastaamaan hyödyntämällä tekniikan alan yliopistojen kärkiosaamista. Yhteistyö tukee tekniikan alan yliopistojen kehittymistä ja vastaa erinomaisesti teollisuudesta nouseviin tarpeisiin.

Lisätietoa:

Liina Vahala
projektipäällikkö, FITech Turku
puh. 044 378 6857
liina.vahala@fitech.io

Lue lisää