Takaisin opiskelijatarinoihin

FITechin energiamurroksen kurssi toi uusia oppeja Sini Syväsen työuralle

Sini Syvänen

Ikä: 34
Koulutus: Diplomi-insinööri
Hakenut: Battery energy storages in smart grids

Kun Sini Syvänen opiskeli sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkintoa kymmenen vuotta sitten, ei opinnoissa vielä juuri käsitelty energiamurrosta. Se oli käsitteenä vielä uusi eikä uusiutuvien energialähteiden kehitystyö ollut yhtä pitkällä kuin se nykypäivänä on.

Energiamurros on laaja käsite, mutta yksinkertaistettuna sillä tarkoitetaan käynnissä olevaa siirtymistä fossiilisista polttoaineiden käytöstä kohti uusiutuvaa energiaa. Taustalla on tarve hillitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia maapalloomme.

Vaikka aihetta ei juuri käsitelty opinnoissa, Sini Syvänen kiinnostui energiamurroksesta jo opiskeluaikana.

Uransa aikana hän on päässyt näkemään uusiutuvien energialähteiden ja älyverkkojen yleistymisen ja samalla niihin liittyvän tiedontarpeen kasvaneen.

”Energiamurros on edennyt piloteista kaupallisiksi sovelluksiksi. Esimerkiksi rakennuksissa aurinkopaneelit ovat yleistymässä, samoin sähköautojen lataus. Rakennuksista tulee osa sähköverkkoa, sillä pelkän energian kulutuksen sijaan rakennusten kulutus voi joustaa ja rakennuksiin integroidaan omaa energiantuotantoa”, Syvänen kertoo.

Nyt monen vuoden työelämässä vietetyn vuoden jälkeen tarjoutui mahdollisuus opiskella maksuttomasti FITechin kautta Battery energy storages in smart grids -kurssi.

Kyseessä on maksuton älyverkkojen ja energiavarastoinnin kurssi, joka on tarkoitettu työelämässä oleville henkilöille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan.

Kurssi sopii itsenäiseen työskentelyyn

Sini Syvänen kokee, että suoritetuista opinnoista oli hyötyä hänen silloisessa työnkuvassaan sovellusinsinöörinä, sillä se auttoi ymmärtämään asiakastarpeita paremmin.

”Kurssin käytyäni ymmärsin paremmin kokonaiskuvaa ja minulla oli enemmän näkemystä, joten pystyin paremmin käymään konsultatiivisia keskusteluja asiakkaan kanssa. Pystyin paremmin auttamaan heitä ymmärtämään omat tarpeensa”, Syvänen sanoo.

Kurssia Syvänen pitää ”hyvänä kokonaispakettina”, jossa käydään kattavasti läpi energiavarastojen käyttökohteita. Alan nykyratkaisuja tarkastellaan sekä teknisestä että markkinanäkökulmasta.

Lisäksi Syväsen mielestä kurssi sopii itsenäiseen työskentelyyn, sillä aikaan tai paikkaan ei tarvinnut sitoutua. Kurssiin sisältyi luentoja, vapaaehtoinen harjoitustyö sekä tentti.

Hae kurssille nyt klikkaamalla tästä!