Takaisin opiskelijatarinoihin

Kun ”oma juttu” kirkastuu – FITechin kautta mielenkiintoa vastaavia opintoja

Lotta Salminen

Koulutus: Kauppatieteiden maisteriopiskelija
Hakenut: International Design Business Management

Lotta Salminen on maisterivaiheen opiskelija Turun kauppakorkeakoulusta.

Hän oli kiinnostunut Aalto-yliopiston International Design Business Management -opinnoista (IDBM) jo aiemmin ja suunnitteli tekevänsä maisteriopintonsa ohjelmaan. Opiskelupaikkaa ei kuitenkaan ensi yrittämällä irronnut ja Salminen valitsi maisteriopintojensa pääaineeksi kansainvälisen liiketoiminnan.

Keväällä 2018 hän kuuli opiskelukaveriltaan mahdollisuudesta suorittaa FITechin IDBM-opinnot sivuaineena. Hän haki ja tuli hyväksytyksi ohjelmaan. FITech mahdollistaa opinnot mistä tahansa muusta seitsemästä FITech-yliopistosta ja opintopisteet voi sisällyttää omaan tutkintoon.

FITechin IDBM-opinnot koostuivat kolmesta eri moduulista, joista laajin koostui yritykseen toteutettavasta kehittämishankkeesta. Sen tavoitteena oli kehittää uutta palvelukonseptia.

Salmisen projektiryhmän työ toteutettiin Deltamarinille. Yrityskontakti syntyi opintojen aikana myös Futuricelle, joka sparrasi suunnitellun toimintamallin kanssa.

Työskentelyosaaminen etätiimien kanssa tärkeää

IDBM-opinnot olivat Lotta Salmisen mukaan kompakti paketti.

Erityisen tärkeää osaamista tulevaisuuden ja myös uran kannalta oli hänen mukaansa työskentely etätiimeissä. IDBM:ssä oli mahdollista saada sparrausapua ja vinkkejä siitä, kuinka tietyt asiat hoidetaan paremmin.

Etätyöympäristöissä työskentely on hänelle ajankohtaista jo nyt hänen tämänhetkisessä työssään palvelumuotoilijana Telialla.

FITechin avulla juuri itselle sopivia opintoja

FITech on Lotta Salmisen mukaan erityisen hyvä mahdollisuus maisterivaiheen opiskelijoille.

”Oma juttu” on voinut kirkastua uratoiveiden suhteen vasta siinä vaiheessa opintoja eikä oma yliopisto välttämättä tarjoa opintoja juuri siitä osa-alueesta. FITechin avulla voi opiskella juuri mielenkiintoa vastaavia ja uraa tukevia täydentäviä kursseja tai kokonaisen sivuaineen.

Salminen painottaa, että vaikka opinnoissa on oppilaitoksen näkökulma, voi omalla aktiivisuudella vaikuttaa paljonkin siihen, millaista osaamista opinnoista kertyy. Sitä kautta voi saada avainasemassa olevia taitoja työelämään.

Salminen pitää isona plussana myös opintojen kautta kertyneitä kontakteja ja suosittelee FITech-opintoja.