Takaisin opiskelijatarinoihin

Yritysten ympäristöasiat kiinnostavat – FITechin kautta lisäosaamista ympäristötekniikasta

Tanja Honkala

Koulutus: Biotekniikan opiskelija
Hakenut: Ympäristötekniikan sivuaineopinnot

Tanja Honkala on neljännen vuoden diplomi-insinööriopiskelija Turun yliopistosta. Hän opiskelee pääaineenaan biotekniikkaa.

DI-opiskelija voi Turun yliopistossa tällä hetkellä opiskella vain kahta eri pääainetta, joten Honkala on rohkeasti räätälöinyt opintojaan itselle sopivammaksi.

Sivuaineenaan hän opiskelee Aalto-yliopistossa energiatekniikkaa ja FITechin kautta hän täydensi tutkintoaan vielä ympäristötekniikan opinnoilla.

Idea opintoihin syntyi saunaillassa

Keväinen FITechin järjestämä saunailta opiskelijoille toi nykyisten lisäksi uusia ideoita opiskeluun. Honkala kuuli silloin ensimmäistä kertaa FITechin opintotarjonnasta, jota selvitteli verkostoyliopiston kotisivuilta tarkemmin.

Hänellä on ollut yhtenä uraan liittyvänä toiveena tehdä tulevaisuudessa töitä, jotka liittyisivät luontoon tai yrityksen ympäristöasioihin.

Tähän tarpeeseen vastasivat FITechiin kuuluvan Oulun yliopiston ympäristötekniikan opinnot, johon Honkala haki ja pääsi.

Hän suorittaa opintoja niin sanottuina ylimääräisinä opintoina, joita tulisi kuulua DI-tutkintoon 20 opintopistettä.

Joustavaa opiskelua ja uusia tekniikoita

Opinnot ovat tuoneet uusien aiheiden myötä kaivattua vaihtelua ja toteutus on ollut joustavaa.

”Olen voinut tehdä opintoja omaan tahtiin ilman läsnäoloa. Tenttien sijaan on suoritettu esimerkiksi erilaisia tehtäviä projektitiimeissä”, Honkala kertoo.

”Erityisen hyödyllistä on ollut myös omaksua ja käyttää uusia tekniikoita, kuten Life cycle -analyyseja ja erilaisia suunnittelutyökaluja. Myös työn hahmottaminen mind map -tekniikalla on ollut hyödyllistä”, Honkala lisää ja suosittelee FITech-opintoja.