Tutustu ICT-alan teemoihin LUT-yliopiston ja FITechin kursseilla

Digitalisaatio muuttaa työelämää ja työnkuvia kaikilla aloilla.

Sen vuoksi on tärkeää opiskella uutta ja päivittää myös jo olemassa olevia ICT-taitoja.

Vähäisetkin ohjelmoinnin perustiedot ja -taidot auttavat ymmärtämään ja tekemään muita ohjelmointiin, ohjelmistotuotantoon ja ohjelmistoprojekteihin liittyviä asioita. Myös tietoturvan ja kyberturvallisuuden ymmärtäminen on ensisijaisen tärkeää niin työn kuin vapaa-ajankin kannalta.

FITech-verkostoyliopistoon kuuluva LUT-yliopisto tarjoaa laadukasta opetusta niin ohjelmointiin, tietoturvaan kuin muihin ICT-alan ajankohtaisiin aiheisiin liittyen.

LUT-yliopisto on tekniikan ja talouden yhdistävä tiedeyliopisto.

Digitaalisuuden myötä yhteiskunnan rakenteet ja toimintatavat uudistuvat, mikä tarjoaa tietotekniikan osaajille lukemattomia mahdollisuuksia.

FITechin omat ICT-alaan tutustuttavat massaverkkokurssit yhdistettyinä LUT-yliopiston ICT-alan tärkeiden aiheiden johdantokursseihin ovat mainio tapa kehittää osaamista, jota tarvitaan tulevaisuuden työelämässä.

Olemme koonneet alle FITechin alkeistason verkkokursseista ja LUT-yliopiston kursseista koostuvan kurssipolun, joka tarjoaa alkeistason ICT-opintoja, joista kenen tahansa on helppo lähteä liikkeelle.

Kurssipolku on tarkoitettu suositukseksi kaikille, jotka kaipaavat inspiraatiota ja neuvontaa sopivien kurssien löytämiseen. Kaikkien kurssien suorittaminen ei ole pakollista.

1
Henkilökohtainen tietoturva osa 1: Näin meitä huijataan (1 ECTS)

Tällä kurssilla käydään läpi henkilökohtaisen tietoturvan perusasioita. Opiskelijat perehtyvät käytännönläheisesti erilaisiin verkkohuijauksiin sekä siihen miten huijauksia pystyy tunnistamaan ja miten niiltä voi välttyä. Kurssin voi suorittaa omaan tahtiin verkossa.

Lue lisää kurssista!

2
Johdatus ohjelmointiin (1 ECTS)

Jatka tähän Henkilökohtainen tietoturva -kurssin jälkeen. Kurssilla tutustutaan ohjelmoinnin peruskäskyihin ja -rakenteisiin siinä määrin, että sinulle muodostuu omakohtaisen kokemuksen kautta ymmärrys ohjelmoinnista. Laajuus on 1 opintopiste ja ohjelmointikielenä on Python. Voit suorittaa kurssin omaan tahtiin verkossa.

Lue lisää kurssista!

3
FITech 101: Johdatus ohjelmointiin (2 ECTS)

Voit suorittaa tämän kurssin LUT-yliopiston ohjelmoinnin alkeiskurssin lisäksi tai vaihtoehtona sille. Tämän kurssin laajuus on 2 opintopistettä ja ohjelmointikielenä on Dart. Kurssin käytyäsi tunnet ohjelmoinnin peruskäsitteet, osaat lukea ohjelmakoodia ja toteuttaa pienimuotoisia ohjelmia. Voit suorittaa kurssin täysin verkossa omaan tahtiin.

Lue lisää kurssista!

4
FITech 101: Data ja tieto (2 ECTS)

Jatka tähän käytyäsi jommankumman tai molemmat aiemmin mainituista ohjelmoinnin alkeiskursseista. Kurssilla opit mitä tietokannat ovat, miten ne toimivat ja millä tavoin hyödynnämme niitä työelämässä sekä vapaa-ajalla. Kurssin voi suorittaa verkossa omaan tahtiin.

Lue lisää kurssista!

5
FITech 101: Internet ja selainohjelmointi (2 ECTS)

Jatka tähän FITech 101: Data ja tieto -kurssin jälkeen. Tällä kurssilla opit mm. miten vuorovaikutteisia selaimessa toimivia ohjelmia luodaan HTML-, CSS- ja Dart-kielten avulla. Voit suorittaa kurssin täysin verkossa omaan tahtiin.

Lue lisää kurssista!

Kaikki FITechin kautta opiskellut kurssit ovat maksuttomia ja suuri osa on täysin verkossa suoritettavissa. Suoritetuista kursseista voit hakea Linkedin-osaamismerkin sekä virallisen opintorekisteriotteen.

Lue lisää FITech-opiskelusta täältä!