Tutustu ICT-alan teemoihin LUT-yliopiston ja FITechin kursseilla

Digitalisaatio muuttaa työelämää ja työnkuvia kaikilla aloilla.

Sen vuoksi on tärkeää opiskella uutta ja päivittää myös jo olemassa olevia ICT-taitoja.

Vähäisetkin ohjelmoinnin perustiedot ja -taidot auttavat ymmärtämään ja tekemään muita ohjelmointiin, ohjelmistotuotantoon ja ohjelmistoprojekteihin liittyviä asioita. Myös tietoturvan ja kyberturvallisuuden ymmärtäminen on ensisijaisen tärkeää niin työn kuin vapaa-ajankin kannalta.

FITech-verkostoyliopistoon kuuluva LUT-yliopisto tarjoaa laadukasta opetusta niin ohjelmointiin, tietoturvaan kuin muihin ICT-alan ajankohtaisiin aiheisiin liittyen.

LUT-yliopisto on tekniikan ja talouden yhdistävä tiedeyliopisto.

Digitaalisuuden myötä yhteiskunnan rakenteet ja toimintatavat uudistuvat, mikä tarjoaa tietotekniikan osaajille lukemattomia mahdollisuuksia.

FITechin omat ICT-alaan tutustuttavat MOOCit yhdistettyinä LUT-yliopiston ICT-alan tärkeiden aiheiden johdantokursseihin ovat mainio tapa kehittää osaamista, jota tarvitaan tulevaisuuden työelämässä.

Olemme koonneet alle FITechin MOOCeista ja LUT-yliopiston kursseista koostuvan kurssipolun, joka tarjoaa alkeistason ICT-opintoja, joista kenen tahansa on helppo lähteä liikkeelle.

Kurssipolku on tarkoitettu suositukseksi kaikille, jotka kaipaavat inspiraatiota ja neuvontaa sopivien kurssien löytämiseen. Kaikkien kurssien suorittaminen ei ole pakollista.

1
FITech 101: Johdatus ohjelmointiin (2 ECTS)

Jos sinulla ei ole aiempaa ohjelmointikokemusta, suorita ensin tämä ohjelmoinnin MOOC. Kurssin käytyäsi tunnet ohjelmoinnin peruskäsitteet, osaat lukea ohjelmakoodia ja toteuttaa pienimuotoisia ohjelmia. Voit suorittaa kurssin täysin verkossa omaan tahtiin.

Lue lisää!

2
FITech 101: Data ja tieto (2 ECTS)

Jatka tähän FITech 101: Johdatus ohjelmointiin -kurssin jälkeen. Jos ohjelmointi on sinulle jo tuttua, voit myös aloittaa suoraan tästä. Kurssi antaa perustiedot, joiden pohjalta voit jatkaa tekoälyn opintoihin Vaasan yliopistossa. Kurssin voi suorittaa verkossa omaan tahtiin.

Lue lisää!

3
FITech 101: Internet ja selainohjelmointi (2 ECTS)

Jatka tähän FITech 101: Johdatus ohjelmointiin -kurssin jälkeen. Jos ohjelmointi on sinulle jo tuttua, voit myös aloittaa suoraan tästä. Tällä kurssilla opit mm. miten vuorovaikutteisia selaimessa toimivia ohjelmia luodaan HTML-, CSS- ja Dart-kielten avulla. Voit suorittaa kurssin täysin verkossa omaan tahtiin.

Lue lisää!

4
Johdatus ohjelmointiin (1 ECTS)

Jatka tähän FITech 101: Internet ja selainohjelmointi -kurssin jälkeen. Tämä kurssi eroaa FITechin ohjelmoinnin johdatuskurssista paitsi laajuudeltaan, myös kurssilla käytettävän ohjelmoinkielen vuoksi: tällä kurssilla ohjelmointikielenä on Python. Kurssin voi suorittaa omaan tahtiin verkossa.

Lue lisää!

5
Henkilökohtainen tietoturva osa 1: Näin meitä huijataan (1 ECTS)

Jatka tähän Johdatus ohjelmointiin -kurssin jälkeen. Tällä kurssilla käydään läpi henkilökohtaisen tietoturvan perusasioita. Kurssi keskittyy henkilökohtaiseen tietoturvaan ja siihen, miten käyttäjiä pyritään huijaamaan. Kurssin voi suorittaa omaan tahtiin verkossa.

Lue lisää!

Kaikki FITechin kautta opiskellut kurssit ovat maksuttomia ja suuri osa on täysin verkossa suoritettavissa. Suoritetuista kursseista voit hakea Linkedin-osaamismerkin sekä virallisen opintorekisteriotteen.

Lue lisää FITech-opiskelusta täältä!