Kaikki yliopistot

LUT-yliopisto

Tutkinto-opiskelijoille: LUT-yliopiston tarjoamat MEC-, ELEC- ja EnTeDi-maisteriohjelmat ovat osa FITech Turun opintotarjontaa. Ohjelmat johtavat kone-, sähkö- ja energiatekniikan diplomi-insinööritutkintoihin, joilla pyritään vastaamaan Varsinais-Suomen alueen teollisuuden osaajapulaan. Kaikki opinnot ovat monialaisia verkkototeutuksia. Konetekniikan maisteriohjelman (MEC) vahvuutena on teräsrakenteiden suunnittelu, virtuaalinen mallintaminen ja konesuunnittelu. Sähkötekniikan maisteriohjelma (ELEC) on Suomen laajin etäopiskelupaketti, joka… Lue lisää aiheesta LUT-yliopisto

Vaasan yliopisto

Tutkinto-opiskelijoille: Vaasan yliopisto tarjoaa FITechin tutkinto-opiskelijoille kursseja merenkulun koneistoista ja energiatuotannosta. Kursseilla käsitellään uusiutuvia polttoaineita, päästöjen vähentymistä sekä moottoriteknologioita. Sivuaineessa esitellään myös menetelmiä, joilla kasvatetaan uusiutuvan energian tuotantoa sekä maissa että merellä. Lue lisää aiheesta Vaasan yliopisto

Tampereen yliopisto

Tutkinto-opiskelijoille: Tampereen yliopistolla on vahvat ansiot tutkimusyhteistyöstä teollisuuden kanssa, mikä näkyy heidän tarjoamassaan koulutuksessa ja FITechin kurssitarjonnassa. Kuluvan lukuvuoden aikana Tampereen yliopisto tarjoaa opintoja teollisesta robotiikasta, materiaalitekniikasta ja bioteknologiasta. Tampereen yliopisto tarjoaa sivuaineopintoja tuotantoautomaatiosta ja teollisesta robotiikasta. Sivuaineet tarjoavat perus- ja syventävän tason ymmärrystä diskreettien tuotantojärjestelmien suunnittelusta ja implementoinnista. Materiaalitekniikan… Lue lisää aiheesta Tampereen yliopisto

Oulun yliopisto

Tutkinto-opiskelijoille: Oulun yliopisto tarjoaa sivuaineopintoja teräsopissa. Sivuaineessa keskitytään teräksen ominaisuuksiin ja sen käyttöön valmistavassa teollisuudessa. Oulun yliopisto tarjoaa myös ympäristötekniikan sivuaineopintoja yhteistyössä Åbo Akademin kanssa. Sivuaineessa opitaan ympäristötekniikan perusteet. Se tarjoaa hyvän pohjan tuleville opinnoille ja käytännön haasteiden ratkomiseen. Lisäksi Oulun yliopiston opintotarjonnassa on yksittäisiä tuotantotalouden ja konetekniikan kursseja. Lue lisää aiheesta Oulun yliopisto

Aalto-yliopisto

Tutkinto-opiskelijoille: Aalto-yliopistolla on FITechin tarjonnassa seuraavat sivuaineet: Marine technology (meritekniikka) International design business management (IDBM) High-growth operations management (HGO) Project management (projektinhallinta) Meritekniikan sivuaine tarjoaa opiskelijalle hyvän kokonaiskuvan tärkeimmistä teknisistä näkökulmista, jotka liittyvät laivanrakentamiseen ja meriympäristöön. IDBM-sivuaine tutustuttaa opiskelijat taiteen, liiketoiminnan ja insinööritieteiden näkökulmiin, joiden avulla luodaan parempaa, merkityksellisiä innovaatioita… Lue lisää aiheesta Aalto-yliopisto