Yritysyhteistyö

FITech rakentaa yhteistyötä tekniikan alan korkeakoulujen ja teollisuuden välille

Yksi FITechin tärkeimmistä tavoitteista on vahvistaa teollisuusyritysten ja yliopistojen välistä yhteyttä ja toimia vuorovaikutuksen mahdollistajana. Konkreettisesti tämä tapahtuu tavallisimmin opintojen kautta, mm. tuomalla kursseille yritysten case-tapauksia ja tarjoamalla diplomityöpaikkoja.

Käsikirja korkeakouluyhteistyöhön

Alkusyksystä 2021 FITech julkaisee yritysten käyttöön maksuttoman virtuaalioppaan yliopistoyhteistyöhön. Yritysten ja yliopistojen yhteistyö tarjoaa tuntuvia hyötyjä molemmille osapuolille, ja jo varsin kevyilläkin toimenpiteillä pääsee alkuun. Käsikirja tarjoaa käytännönläheisiä vinkkejä yhteistyön aloittamiseen tai syventämiseen erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.

Tutustu esitteeseen klikkaamalla allaolevaa kuvaa:

Voit myös ladata oppaan PDF-tiedostona tietokoneellesi tästä linkistä.

Diplomitöiden merkitys yrityksille

Diplomityössään opiskelija toteuttaa suunnitelman tai tutkimus- ja kehitysprojektin yritykselle. Työn keskeinen tavoite on ratkaista jokin alalla esiintyvä ongelma käyttäen apuna viimeisintä tieteellistä tietoa ja tutkimusmenetelmiä.

Yritykset saavat diplomityöstä tuoreita ajatuksia opiskelijoilta, joilla tieteellinen lähestymistapa on vielä vahvasti tekemisen keskiössä. Diplomityön teettäminen on yritykselle hyvä tapa rakentaa suhdetta mahdolliseen tulevaan työntekijään ja molemmille osapuolilla on hyvin aikaa pohtia mahdollisen tulevan työsuhteen sopivuutta.

FITech voi auttaa järjestämään online-diplomityöpajan yliopiston kanssa. Diplomityöpajassa on mahdollista pohtia diplomityöaiheita tutkimuskysymyksineen. Onnistunut aiheen kuvaus ja sopivan diplomityöntekijän löytyminen tukee työn onnistumista ja sen yritykselle mahdollistamia hyötyjä tulevaisuudessa.

Diplomityöt ovat avainasemassa osaamisen ohjaamisessa Lounais-Suomen alueelle. FITechin perustamisvuodesta 2017 alkaen alueen yrityksiin on tehty jo 537 diplomityötä.

Lounais-Suomen alueen yrityksen edustaja, haluatko järjestää online-diplomityöpajan tai keskustella opetusyhteistyöstä yliopiston kanssa? Ota yhteyttä: info@fitech.io

Päivitystä yritysten osaamistarpeisiin

Päivitämme vuosittain arviot Lounais-Suomen alueen osaaja- ja osaamistarpeista. Tämä tukee FITechin toiminnan suunnittelua ja mahdollistaa nopean muuntautumisen ja reagoimisen teollisuuden tarpeisiin.

Aloitimme FITech Turku -hankkeen aikana, jolloin Lounais-Suomen alueella oli merkittävä osaajapula. Hankkeen edetessä olemme siirtäneet painopistettä jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Yliopistot hyödyntävät käsitystä osaamistarpeesta seuraavien vuosien opetustarjonnan suunnittelussa. FITech pyrkii vastaamaan muuttuneeseen kysyntään ja näin osaltaan tukemaan Lounais-Suomen teollisuutta.