Back to all courses

Digitaalinen kuvankäsittely

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30

Kamerat ja kuvantamislaitteet ovat laajalti käytössä monen tyyppisissä teollisuudenaloissa. Kurssi antaa hyvän lähtökohdan suunnitella ja toteuttaa perusratkaisuja erityyppisiin kuvankäsittelyn haasteisiin, joita teollisuus kohtaa, kuten laadun parantaminen tai virheiden havaitseminen.

Kurssi sisältää digitaalisen kuvankäsittelyn ja analysoinnin perusteet sekä teoreettisesta että käytännön näkökulmasta. Kurssin aikana tarkastellaan sekä tila- että taajuusaluepohjaisia menetelmiä. Kurssissa käsitellään mm. kuvan entisöintiä, väritiloja, aallokkeita, kuvan pakkaamista, morfologisia toimenpiteitä sekä kuvan segmentointia. Kurssin sisältö: 1. Digitaalisen kuvan perusteet, 2. Kuvan paikka- ja taajuustason korostus, 3. Kuvan entistäminen, 4. Värikuvien käsittely, 5. Aallokkeet, 6. Kuvan kompressointi, 7. Morfologinen kuvankäsittely ja 8. Kuvan segmentointi.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa digitaalisen kuvankäsittelyn ja kuva-analyysin perusmenetelmien teoreettisen perustan ja tärkeimmät sovelluskohteet sekä osaa soveltaa kurssilla opetettuja paikka- ja taajuustason sekä aallokepohjaisia kuvankäsittelymenetelmiä käytännön ongelmiin kuvan korostuksessa, entistämisessä, kompressoinnissa ja segmentoinnissa.

Kurssi perustuu kirjaan Gonzalez, R.C., Woods, R.E.: Digital Image Processing, Third Edition, Prentice-Hall, 2008, luvut 1-10. Lisäksi luento- ja harjoitusmonisteet.

Opintojakso suoritetaan loppukokeella ja hyväksytysti suoritetuilla kotitehtävillä. Kurssi voidaan suorittaa EXAM-tenttiä lukuunottamatta itsenäisenä työskentelynä sekä verkko-opintoina. Tentistä sovitaan opettajan kanssa.

This course is in Finnish, but it is possible to complete it in English too.

Lisätietoa Oulun yliopiston WebOodi-kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

image processing photo editing spatial domains frequency domains image restoration wavelets compression segmentation

Further information about the studies

University of Oulu
Riku Hietaniemi
riku.hietaniemi(at)oulu.fi

Responsible teacher

University of Oulu
Janne Heikkilä
janne.heikkila(at)oulu.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Service designer
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start the application process
Start the application process
Category:
ICT Studies
Topic:
Digitalisation
Course code:
521467A
Credits:
5 ECTS
Level:
Teaching period:
9.3.–8.5.2020
Application deadline:
2.3.2020
Host university:
University of Oulu
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Oulu
Language:
English,
Finnish
General prerequisites:
Knowing matrice algebra and statistical methods is beneficial.
Study suitable for:
Students with background in technical mathematics or who have a BSc degree.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.