Back to all courses

Digitaalinen kuvankäsittely

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30

Kurssille etusijalla ovat ne henkilöt, joilla ei ole voimassaolevaa opinto-oikeutta suomalaiseen korkeakouluun.

Kurssi sisältää digitaalisen kuvankäsittelyn ja analysoinnin perusteet sekä teoreettisesta että käytännön näkökulmasta. Kurssin aikana tarkastellaan sekä tila- että taajuusaluepohjaisia menetelmiä.

Kurssin sisältö

 1. Digitaalisen kuvan perusteet
 2. Kuvan paikka- ja taajuustason korostus
 3. Kuvan entistäminen
 4. Värikuvien käsittely
 5. Aallokkeet
 6. Kuvan kompressointi
 7. Morfologinen kuvankäsittely
 8. Kuvan segmentointi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa digitaalisen kuvankäsittelyn ja kuva-analyysin perusmenetelmien teoreettisen perustan ja tärkeimmät sovelluskohteet sekä osaa soveltaa kurssilla opetettuja paikka- ja taajuustason sekä aallokepohjaisia kuvankäsittelymenetelmiä käytännön ongelmiin kuvan korostuksessa, entistämisessä, kompressoinnissa ja segmentoinnissa.

Opetuksen aikataulu

 • Luennot järjestetään tiistaisin klo 10–12 ja keskiviikkoisin klo 14–16.
 • Laskuharjoitukset järjestetään perjantaisin klo 8–10. Kotitehtävien palautus keskiviikkoisin.
 • Moodle-tentti järjestetään ma 16.5.2022 klo 16–19.

Videotallenteet löytyvät kurssin Moodle-alustalta.

This course is in Finnish, but it is possible to complete it in English too.

Lisätietoja Oulun yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

image processing photo editing spatial domains frequency domains image restoration wavelets compression segmentation konenäkö machine vision

Responsible teacher

University of Oulu
Janne Heikkilä

Further information about the studies

University of Oulu
FITech contact person Oulu

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Category:
ICT Studies
Topic:
Digitalisation
Course code:
521467A
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
13.3.–7.5.2023
Application start date:
07.11.2022
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Oulu
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
English,
Finnish
General prerequisites:
Knowing matrice algebra and statistical methods is beneficial.
Course suitable for:
Students with background in technical mathematics or who have a BSc degree.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme