Back to all courses

Kyberturvallisuus II: syventävä

Individual course

Tällä kurssilla käsitellään mm. tietoturvan hallintoa, periaatteita, ohjeistoja, järjestöjä ja standardeja, käyttöjärjestelmien ja muiden ohjelmistojen tietoturvaominaisuuksia ja -ongelmia sekä tietoturvallisuuden tehokkuuden ja kustannusten metriikoita.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvailla, mitä kaikkea tietoturvallisuuden insinööritaitoon kuuluu, osaa esittää pääpiirteet useimmista alan tekniikoista, mutta osaa myös tunnistaa taitojensa rajat ja esittää arvion, miten kehittyminen olisi mahdollista tai miksei se olisi tarpeellista.
  • on kehittänyt tietoturvan puolustajan tarvitseman hyökkäävän ajattelutavan. Hän osaa ehdottaa murtokeinoja erityyppisiin hänelle esitettyihin tietojärjestelmiin ja niiden turvamekanismeihin.
  • osaa neuvoa kuvitteellista kokematonta työntekijää tunnistamaan erityyppisiä, myös sosiaalista vaikuttamista käyttäviä, hyökkäyksiä ja havainnollistamaan niitä esimerkeillä.
  • osaa esittää periaatteet, joilla voidaan arvioida hänelle esitetyn tietojärjestelmän tietoturvallisuutta sinänsä.
  • pystyy kuvailemaan hänelle esitetystä tunnetusta tai uudenlaisesta tietoturvauhkasta, miten puolustajan kannattaisi siihen suhtautua, olipa ilmiö tietokoneen laitteiston tai yhteiskunnan kriittisten järjestelmien tasolla tai jossain niiden välillä.
  • on hankkinut oman kiinnostuksensa mukaista syventävää tietämystä, jonka varassa hänellä on hyvät valmiudet aloittaa itsenäinen tietoturvatyöskentely projektissa (TIE-13100). Tätä varten hän pystyy myös kuvailemaan järjestelmien turvallisen suunnittelun periaatteet.

Opintojen näkökulma on soveltajan, palvelujen kehittäjän, suunnittelijan ja tutkijan, mutta ei välttämättä tietoturvallisuutta päätoimisesti toteuttavan. Tietoturvamekanismeja ei varsinaisesti opetella käyttämään, mutta käsitteellinen valmius tähän omaksutaan. Mekanismien arviointia ja koostamista opetellaan, mutta ei mekanismien kehittämistä tai luomista.

Lisätavoitteena on tutustuminen tietoturvaa välittömimmin tarvitseviin tietojenkäsittelyn infrastruktuureihin.

Lisätietoa kurssista Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

cyber security tietoturvan hallinto tietoturvan standardit Fyysinen turvallisuus laitteistoturvallisuus, tietosodankäynti, käyttöjärjestelmien tietoturvaominaisuudet ohjelmistojen tietoturvaominaisuudet

Further information about the studies

Tampere University
Teemu Rauhala
teemu.rauhala(at)tuni.fi

Responsible teacher

Tampere University
Marko Helenius
marko.helenius(at)tuni.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Head of study services
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Information security
Course code:
COMP.SEC.110
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
11.1.–31.5.2021
Application deadline:
Application dates will be announced later
Host university:
Tampere University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Tampere
Language:
Finnish
General prerequisites:
Opiskelijan edellytetään mm. tunnistavan tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä uhkia sekä vastuita ja laajalti tietoturvallisuuden käsitteistöä, periaatteita ja mekanismeja.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.