Energiamarkkinat ja liiketoimintamallit

FITech tarjoaa energia-alan kursseja, joilla voit täydentää osaamistasi kasvavan alan osaamistarpeita silmällä pitäen!

Energiamarkkinat ja liiketoimintamallit -kokonaisuuteen liittyvät kurssit keskittyvät energiaresurssien joustavan käytön mahdollistavien liiketoimintamallien, sääntelyn ja tulevaisuuden energiamarkkinoiden toimintaan.

Uusiutuvien energialähteiden nykyistä aktiivisempi hyödyntäminen edellyttää energiavarojen joustavaa käyttöä, minkä kannalta yhteensopivat liiketoimintamallit ja säädökset sekä sopivat markkinarakenteet, tariffit ja verotukselliset ratkaisut ovat keskeisiä.

Kursseilla paneudutaan uusiutuvien ja joustavien energialähteiden hyödyntämiseen. Kursseilla huomioidaan eri sidosryhmien, ja erityisesti asiakkaiden tarpeet, jotta löydetään yhteiskunnan kannalta kokonaistaloudellisesti ideaaleja ratkaisuja.

Opintomoduuli koostuu ydinkursseista ja tukevista kursseista. Ydinkurssit ovat moduulin tärkeimpiä, kun taas tukevat kurssit tarjoavat aiheista olennaista lisätietoa.

Voit valita tarpeen mukaan vaikka vain yhden kurssin, tai sitten laajemman 25–30 opintopisteen kurssikokonaisuuden.