Takaisin kaikki kurssit

Digitaalinen kuvankäsittely

Yksittäinen kurssi

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30

Kamerat ja kuvantamislaitteet ovat laajalti käytössä monen tyyppisissä teollisuudenaloissa. Kurssi antaa hyvän lähtökohdan suunnitella ja toteuttaa perusratkaisuja erityyppisiin kuvankäsittelyn haasteisiin, joita teollisuus kohtaa, kuten laadun parantaminen tai virheiden havaitseminen.

Kurssi sisältää digitaalisen kuvankäsittelyn ja analysoinnin perusteet sekä teoreettisesta että käytännön näkökulmasta. Kurssin aikana tarkastellaan sekä tila- että taajuusaluepohjaisia menetelmiä. Kurssilla käsitellään mm. kuvan entisöintiä, väritiloja, aallokkeita, kuvan pakkaamista, morfologisia toimenpiteitä sekä kuvan segmentointia.

Kurssin sisältö: 1. Digitaalisen kuvan perusteet, 2. Kuvan paikka- ja taajuustason korostus, 3. Kuvan entistäminen, 4. Värikuvien käsittely, 5. Aallokkeet, 6. Kuvan kompressointi, 7. Morfologinen kuvankäsittely ja 8. Kuvan segmentointi.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa digitaalisen kuvankäsittelyn ja kuva-analyysin perusmenetelmien teoreettisen perustan ja tärkeimmät sovelluskohteet sekä osaa soveltaa kurssilla opetettuja paikka- ja taajuustason sekä aallokepohjaisia kuvankäsittelymenetelmiä käytännön ongelmiin kuvan korostuksessa, entistämisessä, kompressoinnissa ja segmentoinnissa.

Kurssi perustuu kirjaan Gonzalez, R.C., Woods, R.E.: Digital Image Processing, Third Edition, Prentice-Hall, 2008, luvut 1-10. Lisäksi luento- ja harjoitusmonisteet.

Opintojakso suoritetaan loppukokeella ja hyväksytysti suoritetuilla kotitehtävillä. Kurssi voidaan suorittaa EXAM-tenttiä lukuunottamatta itsenäisenä työskentelynä sekä verkko-opintoina. Tentistä sovitaan opettajan kanssa.

This course is in Finnish, but it is possible to complete it in English too.

Lisätietoa Oulun yliopiston WebOodi-kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

image processing photo editing spatial domains frequency domains image restoration wavelets compression segmentation konenäkö machine vision

Lisätietoa opintojen suorittamisesta

Oulun yliopisto
Riku Hietaniemi , Koordinaattori
riku.hietaniemi(at)oulu.fi

Vastuuopettaja

Oulun yliopisto
Janne Heikkilä
janne.heikkila(at)oulu.fi

Hakua koskevat kysymykset

FITech
Pilvi Lempiäinen , Opintopalveluiden päällikkö
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Aloita tästä
Aloita tästä
Kategoria:
ICT-opinnot
Teema:
Digitalisaatio
Kurssikoodi:
521467A
Opintopisteet:
5 ECTS
Hinta:
0 €
Taso:
Opetusaika:
15.3.–16.5.2021
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika ilmoitetaan myöhemmin
Järjestävä yliopisto:
Oulun yliopisto
Kohderyhmä:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustavat:
Verkko-opetus
Opetuspaikkakunta:
Oulu
Kieli:
Englanti,
Suomi
Esitietovaatimukset:
Erityisesti matriisialgebran sekä tilastollisten menetelmien hallinnasta on suurta hyötyä.
Kohderyhmä:
Opiskelijat, joilla on taustaa teknillisessä matematiikassa tai tekniikan alan kandidaatin tutkinto suoritettuna
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Kurssi sisältyy seuraavaan teemaan