Takaisin kaikki kurssit

Kyberturvallisuus II: syventävä

Yksittäinen kurssi

Tällä kurssilla käsitellään mm. tietoturvan hallintoa, periaatteita, ohjeistoja, järjestöjä ja standardeja, käyttöjärjestelmien ja muiden ohjelmistojen tietoturvaominaisuuksia ja -ongelmia sekä tietoturvallisuuden tehokkuuden ja kustannusten metriikoita.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvailla, mitä kaikkea tietoturvallisuuden insinööritaitoon kuuluu, osaa esittää pääpiirteet useimmista alan tekniikoista, mutta osaa myös tunnistaa taitojensa rajat ja esittää arvion, miten kehittyminen olisi mahdollista tai miksei se olisi tarpeellista.
  • on kehittänyt tietoturvan puolustajan tarvitseman hyökkäävän ajattelutavan. Hän osaa ehdottaa murtokeinoja erityyppisiin hänelle esitettyihin tietojärjestelmiin ja niiden turvamekanismeihin.
  • osaa neuvoa kuvitteellista kokematonta työntekijää tunnistamaan erityyppisiä, myös sosiaalista vaikuttamista käyttäviä, hyökkäyksiä ja havainnollistamaan niitä esimerkeillä.
  • osaa esittää periaatteet, joilla voidaan arvioida hänelle esitetyn tietojärjestelmän tietoturvallisuutta sinänsä.
  • pystyy kuvailemaan hänelle esitetystä tunnetusta tai uudenlaisesta tietoturvauhkasta, miten puolustajan kannattaisi siihen suhtautua, olipa ilmiö tietokoneen laitteiston tai yhteiskunnan kriittisten järjestelmien tasolla tai jossain niiden välillä.
  • on hankkinut oman kiinnostuksensa mukaista syventävää tietämystä, jonka varassa hänellä on hyvät valmiudet aloittaa itsenäinen tietoturvatyöskentely projektissa (TIE-13100). Tätä varten hän pystyy myös kuvailemaan järjestelmien turvallisen suunnittelun periaatteet.

Opintojen näkökulma on soveltajan, palvelujen kehittäjän, suunnittelijan ja tutkijan, mutta ei välttämättä tietoturvallisuutta päätoimisesti toteuttavan. Tietoturvamekanismeja ei varsinaisesti opetella käyttämään, mutta käsitteellinen valmius tähän omaksutaan. Mekanismien arviointia ja koostamista opetellaan, mutta ei mekanismien kehittämistä tai luomista.

Lisätavoitteena on tutustuminen tietoturvaa välittömimmin tarvitseviin tietojenkäsittelyn infrastruktuureihin.

Lisätietoa kurssista Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

cyber security tietoturvan hallinto tietoturvan standardit Fyysinen turvallisuus laitteistoturvallisuus, tietosodankäynti, käyttöjärjestelmien tietoturvaominaisuudet ohjelmistojen tietoturvaominaisuudet

Lisätietoa opintojen suorittamisesta

Tampereen yliopisto
Teemu Rauhala
teemu.rauhala(at)tuni.fi

Vastuuopettaja

Tampereen yliopisto
Marko Helenius
marko.helenius(at)tuni.fi

Hakua koskevat kysymykset

FITech
Pilvi Lempiäinen , Opintopalveluiden päällikkö
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Aloita tästä
Aloita tästä
Kategoria:
ICT-opinnot
Teema:
Tietoturva
Kurssikoodi:
COMP.SEC.110
Opintopisteet:
5 ECTS
Price:
0 €
Taso:
Opetusaika:
11.1.–31.5.2021
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika ilmoitetaan myöhemmin
Järjestävä yliopisto:
Tampereen yliopisto
Kohderyhmä:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustavat:
Monimuoto-opinnot
Opetuspaikkakunta:
Tampere
Kieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Opiskelijan edellytetään mm. tunnistavan tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä uhkia sekä vastuita ja laajalti tietoturvallisuuden käsitteistöä, periaatteita ja mekanismeja.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Kurssi sisältyy seuraavaan teemaan