Takaisin kaikki kurssit

Ohjelmistotuotanto

Yksittäinen kurssi

Kiinnostaako sinua tietää, mitä kaikkea ohjelmistokehitykseen liittyy? Oletko osallistumassa ohjelmistokehitysprojektiin ohjelmoijana, testaajana tai asiakkaan edustajana?

Tällä kurssilla tutustutaan ohjelmistokehitykseen ja sen eri osa-alueisiin, jonka jälkeen voit osallistua ohjelmistoprojekteihin eri rooleissa. Kurssi keskittyy prosessiin ja osallistujien rooleihin erilaisissa prosessimalleissa, joten kurssi sopii ohjelmistoprojekteihin osallistujille niin toimittajan kuin asiakkaankin roolissa. Kurssilla käydään läpi tavallisimmat ohjelmistotuotantoon ja ohjelmien tekemiseen liittyvät työmenetelmät, työkalut sekä ohjelmistoalan ammattilaiselta vaadittavien osaamisaiheiden perusteet. Aihepiireinä käsitellään mm. ohjelmistosuunnittelua, projektinhallintaa, ohjelmistotestausta, käyttäjäpohjaista vaatimusmäärittelyä, ohjelmistoalan työkaluja ja muita vastaavia toiminnallisuuksia sekä työtehtäviä.

Kurssilla esitellään ohjelmistontuotannon rooli erilaisten organisaatioiden toiminnassa ja ohjelmistotuotantoprosessi käsitteenä sekä sen kehittämiseen vaikuttavia tekijöitä. Kurssilla tehdään ohjelmiston vaatimusmäärittely, tutustutaan arkkitehtuureihin ja mallinnukseen erityisesti UML:ää käyttäen sekä arvioidaan ohjelmistoprojektien hallintaa, tietosuoja-asioita (GDPR) ja eettisiä näkökulmia.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen

  • opiskelija pystyy kuvaamaan ohjelmistotuotannon eri osa-alueet käyttämällä alan peruskäsitteitä
  • opiskelijalla on valmiudet toimia eri rooleissa ohjelmistotuotantoprosessin eri vaiheissa
  • opiskelija kykenee soveltamaan erilaisia ohjelmistotuotannon menetelmiä ja työkaluja.

Esitietovaatimukset

Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia, mutta kurssi on suunniteltu opiskeltavaksi samaan aikaan ohjelmoinnin peruskurssin kanssa, esim. LUTin kurssi Ohjelmoinnin perusteet.

Oppimateriaalit

  • Haikala, I., Mikkonen, T. (2011): Ohjelmistotuotannon käytännöt. Helsinki: Talentum. 12. painos.
  • Luennoilla ilmoitettava muu kirjallisuus.

Opetus

Videoluennot 28 h, omatoiminen opiskelu 22 h, pakollisten harjoitustehtävien teko 93 h, tenttiin valmistautuminen 10 h ja Moodle-tentti 3 h. Kokonaismitoitus 156 h.

Kurssilla on 12 settiä pienempiä harjoitustehtäviä, yksi isompi harjoitustyöprojekti ja tentti. Kurssin voi suorittaa täysin etänä ja kaikki kurssin työtehtävät ml. tentti tehdään kurssin Moodle-ympäristössä. Tarkemmat aikataulut tulevat Moodleen kurssin alkaessa.

Suoritustapa

Pakolliset viikoittaiset tehtävät 25 %, projekti 25 %, Moodle-tentti 50 %.

Lisätietoja LUT-yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

software engineering, devaus, devaaja, ohjelmistoprojektissa toimiminen, ohjelmistoarkkitehtuuri

Lisätietoa opintojen suorittamisesta

LUT-yliopisto
Uolevi Nikula, ICT-koordinaattori

Vastuuopettaja

LUT-yliopisto
Jussi Kasurinen, Apulaisprofessori

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Aloita tästä
Aloita tästä
Aihe:
Ohjelmistosuunnittelu ja -tuotanto
Kurssikoodi:
CT60A4002
Opintopisteet
6 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Kurssin ajankohta:
1.6.–31.7.2024
Haun alkamispäivä:
04.04.2024
Viimeinen hakupäivä:
18.5.2024
Vastuuyliopisto:
LUT-yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Toteuttamistapa:
Verkko-opetus
Opetuskieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Ei esitietovaatimuksia, mutta perustietämystä ohjelmoinnista suositellaan.
Kenelle kurssi sopii:
Ohjelmistoprojekteihin osallistuvat henkilöt sekä asiakkaan että toimittajan rooleissa.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.