Back to all courses

Ohjelmistotuotanto

Individual course

Kiinnostaako sinua tietää, mitä kaikkea ohjelmistokehitykseen liittyy? Oletko osallistumassa ohjelmistokehitysprojektiin ohjelmoijana, testaajana tai asiakkaan edustajana?

Tällä kurssilla tutustutaan ohjelmistokehitykseen ja sen eri osa-alueisiin, jonka jälkeen voit osallistua ohjelmistoprojekteihin eri rooleissa. Kurssi keskittyy prosessiin ja osallistujien rooleihin erilaisissa prosessimalleissa, joten kurssi sopii ohjelmistoprojekteihin osallistujille niin toimittajan kuin asiakkaankin roolissa. Kurssilla käydään läpi tavallisimmat ohjelmistotuotantoon ja ohjelmien tekemiseen liittyvät työmenetelmät, työkalut sekä ohjelmistoalan ammattilaiselta vaadittavien osaamisaiheiden perusteet. Aihepiireinä käsitellään mm. ohjelmistosuunnittelua, projektinhallintaa, ohjelmistotestausta, käyttäjäpohjaista vaatimusmäärittelyä, ohjelmistoalan työkaluja ja muita vastaavia toiminnallisuuksia sekä työtehtäviä.

Tämä on ohjelmistotuotannon johdantokurssi eikä sillä ole esitietovaatimuksia. Huomaa kuitenkin, että kurssi on suunniteltu opiskeltavaksi samaan aikaan ohjelmoinnin peruskurssin kanssa eikä kurssilla tämän vuoksi käydä läpi kaikkia ohjelmointityöhön liittyviä aiheita.

Kurssilla esitellään ohjelmistontuotannon rooli erilaisten organisaatioiden toiminnassa ja ohjelmistotuotantoprosessi käsitteenä sekä sen kehittämiseen vaikuttavia tekijöitä. Kurssilla tehdään ohjelmiston vaatimusmäärittely, tutustutaan arkkitehtuureihin ja mallinnukseen erityisesti UML:ää käyttäen sekä arvioidaan ohjelmistoprojektien hallintaa, tietosuoja-asioita (GDPR) ja eettisiä näkökulmia.

Kurssi edellyttää noin 162 tunnin tai yhden henkilötyökuukauden työpanosta. Kurssilla on 12 settiä pienempiä harjoitustehtäviä, yksi isompi harjoitustyöprojekti ja tentti. Kurssin voi suorittaa täysin etänä ja kaikki kurssin työtehtävät ml. tentti tehdään kurssin Moodle-ympäristössä.

Tutustu kurssiin tarkemmin täällä (PDF).

Further information about the studies

LUT University
Uolevi Nikula, ICT coordinator

Responsible teacher

LUT University
Jussi Kasurinen, Associate professor

Contact person for applications

FITech Network University
Monica Sandberg, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Software engineering
Course code:
CT60A4002
Credits:
6 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
6.9.–23.12.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
LUT University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
No prerequisites. Please note that the course is designed to study simultaneously with the course Basics of programming so all programming topics won't be covered on this course.
Study suitable for:
People who participate in software projects either in a role of the customer or the supplier
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.