Takaisin kaikki kurssit

Ohjelmoinnin perusteet

Yksittäinen kurssi

Tämä kurssi tarjoaa yliopisto-opiskelijoille perustiedot ohjelmoinnista sekä teorian että käytännön näkökulmasta. LUTin ensimmäinen ohjelmointikieli on ollut jo vuosia Python, sillä se sopii hyvin mm. ohjelmoinnin opiskeluun ja datan analysointiin. Tämän kurssin tavoitteena on ymmärtää ohjelmoinnin taustat ja historia sekä luoda vahva pohja muiden ohjelmointikielten opiskeluun Pythonin lisäksi. Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia ja kaikki kurssin suorittamiseen tarvittavat asiat käydään läpi kurssilla.

Kurssi sopii erityisesti tutkinto-opiskelijoille, jotka haluavat suorittaa yliopistotason ohjelmoinnin peruskurssin Python-ohjelmointikielellä omaan tahtiin etäopiskeluna. Kurssi sopii myös aikuisopiskelijoille, mutta jos tavoitteena on selvittää ohjelmoinnin kiinnostavuutta käytännössä, on LUTin Johdatus ohjelmointiin -kurssi sopivampi tähän, sillä sen pystyy tekemään noin 27 tunnin työpanoksella. Jos taas tavoitteena on oppia nimenomaan Python-ohjelmointikieltä, on siihen tarkoitukseen sopivin LUTin kurssi Ohjelmointi Pythonilla, joka sisältää johdatuskurssia enemmän toistoa ja tarjoaa siten ohjelmoinnissa tarvittavaa rutiinia ja kokemusta.

Palautteen perusteella tämän kurssin suorittaminen työn ohessa on haastavaa työmäärän ja viikoittain palautettavien tehtävien takia. Etenkin töissä käyvillä on ollut ajankäytöllisiä haasteita kurssin suorittamisessa ja siksi tämän kurssin sijasta ensimmäisenä työn ohessa tehtävänä ohjelmointikurssina kannattaa harkita 1–3 opintopisteen yleissivistäviä kursseja.

Kurssin sisältö

Ohjelmoinnin historia ja nykytilanne. Ohjelmoinnin perusteet Python-ohjelmointikielellä. Hyvä ohjelmointityyli, ohjelmien suorituskyky. Data-analytiikan perusteet ohjelmoinnin näkökulmasta.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija osaa

  • luoda pieniä ohjelmia Python-ohjelmointikielellä käyttäen kaikkia peruskomentoja ja -rakenteita, kuten listoja ja luokkia
  • luoda aliohjelmista ja kirjastoista koostuvan ohjelmarakenteen siten, että se on helppo ymmärtää, ylläpitää ja laajentaa
  • luoda Python-ohjelmia, jotka pystyvät lukemaan tekstitiedostoina jaettua tietoa, valitsemaan siitä kiinnostavat tiedot sekä tekemään datalle perusanalyysejä
  • suorittaa ohjelman perustestauksen ja laadun arvioinnin.

Kurssimateriaali

Kaikki kurssimateriaalit ovat saatavilla kurssin Moodle-ympäristössä. Viikkotehtävien tehtäväksiannot ovat Moodlessa ja itse tehdyt ohjelmat palautetaan Moodleen, jossa automaattitarkastus arvioi ohjelmien oikean toiminnan ja antaa palautteen.

Kurssilla käytetään Python-ohjelmointiympäristöä, joka ladataan osoitteesta http://python.org. Ohjelmat kannattaa tehdä omalla koneella omassa ohjelmointiympäristössä, mutta ohjelmat voi kirjoittaa myös suoraan tarkastusjärjestelmään, mikäli ohjelmointiympäristöä ei pysty asentamaan omalle koneelle.

Opetus

Tämä syksyn kurssi noudattaa LUTin samaan aikaan luennoitavan kurssin aikatauluja. Kurssi etenee 14 viikoittaisen luennon tahdissa ja esim. viikkotehtävät tulee palauttaa viikoittain. Kurssiin liittyvät viikkoväittämät ja -tehtävät, harjoitustyö ja tentti esitellään tarkemmin alla. Oppimateriaaleina toimivat LUTin Python-ohjelmointiopas, ohjelmointivideot, luentokalvot ja -videot ja ohjelmointia harjoitellaan viikkotehtävien avulla. Kurssin suorittamisen tukena on keskustelufoorumi, jossa kurssilla olevat voivat kysyä neuvoa ja antaa vinkkejä muille kurssia suorittaville. LUTin henkilökunta seuraa keskustelupalstaa ja vastaa kysymyksiin tarpeen mukaan.

Kokonaismitoitus on 162 h: Luentovideot 15 h, omatoiminen opiskelu 41 h, pakollisten harjoitustehtävien ja harjoitustyön teko 96 h, tenttiin valmistautuminen 7 h ja tentti 3 h. Kurssin aikataulut tulevat Moodleen.

Suoritustapa

  • Viikkoväittämät

Kurssilla on viikoittain luentoihin liittyviä väittämiä eli teoriakysymyksiä. Kysymyksiä on 12 viikon aikana yhteensä 60 kpl, ja saamalla tehtävistä oikein 30 pistettä (50 %) saa arvosanan 1, 60 % johtaa arvosanaan 2 jne. Väittämät tulevat näkyville luentopäivän aamuna klo 6 ja ne tulee palauttaa arvioitavaksi seuraavan luentopäivän aamuun klo 6 mennessä.

  • Viikkotehtävät eli ohjelmointitehtävät

Kurssilla on viikoittain luentojen aiheeseen liittyviä ohjelmointitehtäviä. Tehtäviä on kurssin alussa 5 kpl viikoittain ja kurssin edetessä loppua kohti niiden määrä vähenee siten, että kurssilla on yhteensä 60 ohjelmointitehtävää. Tekemällä tehtävistä 30 eli 50 % saa arvosanan 1, 60 %:lla saa arvosanan 2 jne. Viikkotehtävät tulevat näkyville ja ne tulee palauttaa aina luentopäivän aamuna klo 6 viikkoväittämien tavoin.

  • Harjoitustyö

Toisen periodin aikana kurssilla tehdään laajempi ohjelmointitehtävä eli harjoitustyö. Harjoitustyön tarkemmat ohjeet julkaistaan ensimmäisen periodin lopussa Moodlessa. Harjoitustyöstä voi tehdä erilaisia versioita, jotka on selitetty tarkemmin Moodlessa samoin kuin harjoitustyön palautus. Harjoitustyön tekemiseen on aikaa noin 3 viikkoa.

  • EXAM-tentti

Kurssin tentin voi tehdä joulu-tammikuussa Lappeenrannassa, Mikkelissä, Lahdessa tai Turussa. Kurssin toinen tenttimahdollisuus on tammi-helmikuussa ja kolmas helmi-maaliskuussa. Tentti tehdään sähköisessä tenttiympäristössä, jossa on käytössä Python-ohjelmointiympäristö ja tentissä tulee palauttaa toimiva ohjelma arvioitavaksi.

Arviointimenetelmät

Kurssin loppuarvosana on numero 0–5 ja se muodostuu seuraavista osa-alueista ja painoarvoista: tentti 50 %, harjoitustyö 25 % ja viikkotehtävät 25 %. Kaikki osa-alueet ovat pakollisia eli niistä kaikista on saatava vähintään arvosana 1.

Lisätietoja LUT-yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

koodaus koodaaminen devaus devaaja koodari ohjelmointi alkeet laadunvarmistus quality assurance ohjelmistotestaus testaus algoritmit käyttöliittymät

Lisätietoa opintojen suorittamisesta

LUT-yliopisto
Uolevi Nikula, ICT-koordinaattori

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Aloita tästä
Aloita tästä
Aihe:
Ohjelmointi
Kurssikoodi:
CT60A0203
Opintopisteet
6 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Kurssin ajankohta:
2.9.–22.12.2024
Haun alkamispäivä:
05.06.2024
Viimeinen hakupäivä:
19.8.2024
Vastuuyliopisto:
LUT-yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Toteuttamistapa:
Monimuoto-opetus
Paikkakunta:
Lappeenranta
Opetuskieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Tietokoneohjelmien ja tiedostojen sujuva käyttötaito. Aiempaa ohjelmointikokemusta tai -osaamista ei tarvita.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Kurssi sisältyy seuraavaan teemaan