Back to all courses

Ohjelmoinnin perusteet

Individual course

Haluatko suorittaa yliopistotutkintoon liittyvän ohjelmoinnin peruskurssin?

Tämä on LUTin ensimmäinen ohjelmointikurssi ja tarjoaa yliopisto-opiskelijoille perustiedot ohjelmoinnista sekä teorian että käytännön näkökulmasta. Kurssilla on viikoittain palautettavien tehtävien lisäksi harjoitustyö ja tentti. Kurssi perustuu LUTin Python-ohjelmointioppaaseen, luentokalvoihin ja -videoihin. LUTin ensimmäinen ohjelmointikieli on ollut jo vuosia Python, sillä se sopii hyvin mm. ohjelmoinnin opiskeluun ja datan analysointiin.

Kurssille osallistuminen edellyttää yleistä tietokoneohjelmien ja tiedostojen sujuvaa käyttötaitoa, mutta kaikki ohjelmointiin liittyvät asiat käsitellään kurssimateriaaleissa. Kurssin teoriaosuudessa tutustutaan ensin ohjelmoinnin historiaan ja yleiskuvaan, jonka jälkeen keskitytään ohjelmoinnin peruskäskyihin ja -rakenteisiin. Lopuksi tutustutaan laajempiin konsepteihin kuten uudelleenkäyttöön, laadunvarmistukseen, ohjelmointityyleihin, data-analytiikkaan, algoritmeihin, merkistöihin, suorituskykyyn ja erilaisiin käyttöliittymiin. Tehtyjen ohjelmien toiminnasta saa välitöntä palautetta automaattitarkastuksen avulla.

Kurssin laajuus on 6 opintopistettä eli se edellyttää noin 162 tunnin tai yhden henkilötyökuukauden työpanosta. Etenkin töissä käyvillä on ollut ajankäytöllisiä haasteita kurssin suorittamisessa ja siksi tämän kurssin sijasta ensimmäisenä työn ohessa tehtävänä ohjelmointikurssina kannattaa harkita 1-3 opintopisteen yleissivistäviä kursseja, joita löydät täältä.

Kurssin EXAM-tentin voi tehdä joulu-tammikuussa Lappeenrannassa, Mikkelissä, Lahdessa tai Turussa.

Tutustu kurssiin tarkemmin täällä (PDF).

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

koodaus koodaaminen devaus devaaja koodari ohjelmointi alkeet laadunvarmistus quality assurance ohjelmistotestaus testaus algoritmit käyttöliittymät

Further information about the course

LUT University
Uolevi Nikula , ICT coordinator

Contact person for applications

FITech Network University
Monica Sandberg, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Programming
Course code:
CT60A0203
Credits:
6 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
6.9.–23.12.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
LUT University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Lappeenranta
Language:
Finnish
General prerequisites:
Ability to use computer programs and files. Prior knowledge of programming is not necessary.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme