Takaisin kaikkiin uutisiin ja tapahtumiin
UUTISET

Suomalaiset yliopistot reagoivat akkualan osaajapulaan opetus- ja tutkimusyhteistyöllä

Julkaistu 4.2.2021

Akkualan yliopisto-opintoja on ollut FITech-verkostoyliopiston kautta saatavilla vuodesta 2018 lähtien.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 26.1. Kansallisen akkustrategian, jonka tavoitteena on nostaa Suomi vastuullisen akkutuotannon ja kestävän sähköistymisen kärkimaaksi. Yksi esitetty toimenpide tavoitteen saavuttamiseksi on toimialan osaamisen kehittäminen.

Tekniikka & Talous -lehden pääkirjoituksessa (1.2.) kaivataan yliopistoilta selontekoa toimenpiteistä, joilla ne varmistavat osaltaan nousevan teollisuudenalan menestyksen.

Tekniikan alan yliopistot ovat reagoineet akkualan osaajapulaan proaktiivisesti jo vuodesta 2018 lähtien, kun Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama FITech Turku -hanke käynnistyi. Sen puitteissa tutkinto-opiskelijoilla on ollut mahdollisuus opiskella energiatekniikan sivuaineopintoja ja sisällyttää ne tutkintoihinsa.

Samana vuonna Vaasan yliopiston, Vaasan energiaklusterin yritysten sekä muiden keskeisten toimijoiden aloitteesta haettiin OKM:ltä rahoitusta valtakunnalliseen sähkö- ja energiavarastointiin perustuvaan tutkimus- ja koulutuskokonaisuuteen, joka toteutettaisiin FITech-yhteistyön kautta.

”Rahoitusta haettaessa nähtiin, että nopeasti rakentuva koulutuskokonaisuus tukisi TEM:n ja Suomen valtion sekä Business Finlandin lähitulevaisuuden tavoitteita nostaa Suomi Euroopan johtavaksi akkuklusterimaaksi koko arvoketjun osalta, sisältäen myös korkeamman jalostusasteen akkusovellukset”, toteaa Vaasan yliopiston sähkötekniikan professori Hannu Laaksonen, joka koordinoi FITech Energy Storage -hankkeen rahoitushakemuksen valmistelua.

Hanke tarjoaa työelämässä oleville osaajille tilaisuuden täydentää ja päivittää osaamistaan uusimmilla energiavarastoinnin ja -konversion sekä siihen liittyvän liiketoiminnan kurssikokonaisuuksilla. Kurssien opiskelu FITechin kautta on maksutonta.

“FITech Energy Storage -hankkeen kursseilla rautainen työelämäkokemus ja nuoruuden into ovat monesti kohdanneet, kun täydennyskoulutettavat ja tutkinto-opiskelijat ovat yhdessä suunnitelleet uusia energianvarastointikonsepteja pienryhmissä. On ollut myös hienoa huomata, että yritykset ovat lähteneet aktiivisesti mukaan koulutukseen mm. vierailuluentojen muodossa”, kommentoi Aalto-yliopiston sähköenergiatekniikan professori Marko Hinkkanen.

Hankkeessa hyödynnetään yliopistojen olemassa olevia opetusresursseja sekä asiantuntemusta. Näin teollisuudesta nouseviin osaamistarpeisiin pystytään reagoimaan nopeasti.

Energiavarastoinnin ja -konversion FITech-opintoihin on lähetetty yhteensä yli 800 hakemusta.

Vuonna 2020 jatkorahoitusta saaneen FITech Energy Storage -hankkeen koordinointia jatkaa Vaasan yliopisto. Toisessa osiossa kokonaisuuden kursseja kehitetään entistä paremmin työn ohella opiskeltaviksi. Lisätietoja hankkeesta löydät täältä.

FITech on seitsemän suomalaisen yliopiston, Teknologiateollisuus ry:n sekä Tekniikan Akateemiset TEK ry:n perustama verkostoyliopisto, joka kolmen hankkeen kautta tarjoaa kaikille avoimia tekniikan alan opintoja jäsenyliopistojen tarjonnasta. Vaasan yliopisto koordinoi FITech Energy Storage -hanketta. Muut mukana olevat yliopistot ovat Aalto-yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi sekä Jyväskylän yliopisto.

Lue lisää