FITech Energy Storage

FITech tarjoaa energian varastointiin ja konversioon liittyvää opetusta työelämässä oleville osaajille

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvät toimenpiteet luovat ennennäkemättömän tarpeen teknologioille ja sovelluksille, jotka liittyvät energianvarastointiin.

Energiavarastoihin tehdään tällä hetkellä globaalisti massiivisia investointeja: akku- ja muiden varastointiteknologioiden sekä älykkäisiin energiajärjestelmiin liittyvien konversioteknologioiden tarve kasvaa, minkä lisäksi esimerkiksi energiavarastojen liikennesovelluksia kehitetään kiihtyvällä tahdilla. Suomen energiateollisuuden kilpailukyvyn ylläpitämisen kannalta on keskeistä varmistaa osaamisen jatkuva kehittyminen.

FITech Energy Storage -hankkeen puitteissa tarjotaan työelämässä oleville osaajille tilaisuuksia täydentää ja päivittää osaamistaan uusimmilla energiatekniikan ja -liiketoiminnan kurssikokonaisuuksilla seitsemästä FITech-yliopistosta. Opiskelija voi suorittaa tarpeensa mukaisesti yksittäisen kurssin tai laajemman, useamman kurssin kokonaisuuden.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa FITech Energy Storage -hanketta ja sitä koordinoi Vaasan yliopisto.

Kolme koulutusteemaa ovat

Kemia ja materiaalit energiavarastoinnissa -kokonaisuuteen liittyvät kurssit keskittyvät niihin kemiallisiin ominaisuuksiin ja prosesseihin, jotka ovat energianvarastointiteknologioissa käytettävissä materiaaleissa kaikkein keskeisimpiä.

Tutustu opintoihin täällä.

Energiavarastojen sovellukset ja teknologiat -kokonaisuuden kurssit keskittyvät pienen ja suuren mittakaavan sekä lyhyen ja pitkän aikajänteen kannalta keskeisiin energian varastoinnin ja konversion teknologioihin ja sovelluskohteisiin. Kursseilla tutkitaan energiavarastoja useissa asiayhteyksissä, esimerkiksi

  • Staattiset verkkosovellukset (erikokoiset mikroverkot, hybridivoimalat, virtuaalivoimalat)
  • Liikennesektorin sovellukset (sähkö-/hybridiajoneuvot, bussit, laivat, lautat)
  • Eri energiavektorien integrointi (sähkö, lämpö, kaasu, vety)

Tutustu opintoihin täällä.

Energiamarkkinat ja liiketoimintamallit -kokonaisuuteen liittyvät kurssit keskittyvät energiaresurssien joustavan käytön mahdollistavien liiketoimintamallien, sääntelyn ja tulevaisuuden energiamarkkinoiden toimintaan.

Uusiutuvien energialähteiden nykyistä aktiivisempi hyödyntäminen edellyttää energiavarojen joustavaa käyttöä, minkä kannalta yhteensopivat liiketoimintamallit ja säädökset sekä sopivat markkinarakenteet, tariffit ja verotukselliset ratkaisut ovat keskeisiä.

Kursseilla paneudutaan uusiutuvien ja joustavien energialähteiden hyödyntämiseen. Kursseilla huomioidaan eri sidosryhmien, ja erityisesti asiakkaiden tarpeet, jotta löydetään yhteiskunnan kannalta kokonaistaloudellisesti ideaaleja ratkaisuja.

Tutustu opintoihin täällä.

FITech Energy Storage -hankkeen johtoryhmän kokoonpano:

Pertti Järventausta (Tampereen yliopisto)
Carita Kvarnström (Turun yliopisto)
Ulla Lassi (Oulun yliopisto)
Jukka Lehtonen (Wärtsilä)
Matti Lehtonen (Aalto-yliopisto)
Harry Linnarinne (Vaasan yliopisto)
Jari Mattila (Valmet Automotive)
Olli Pyrhönen (LUT-yliopisto)
Justin Salminen (Boliden)
Henrik Saxen (Åbo Akademi)
Matti Vaattovaara (ABB)
Tuomas Van Der Meer (Outotec)
 

FITech Energy Storage -hankkeen operatiivisen ryhmän kokoonpano:

Mikko Helle (Åbo Akademi)
Marko Hinkkanen (Aalto-yliopisto)
Katja Hynynen (LUT-yliopisto)
Pertti Järventausta (Tampereen yliopisto)
Carita Kvarnström (Turun yliopisto)
Ulla Lassi (Oulun yliopisto)
Leena Lehtola (Vaasan yliopisto)