FITech Energy Storage

FITech tarjoaa energian varastointiin ja konversioon liittyvää opetusta työelämässä oleville osaajille

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvät toimenpiteet luovat ennennäkemättömän tarpeen teknologioille ja sovelluksille, jotka liittyvät energianvarastointiin.

Energiavarastoihin tehdään tällä hetkellä globaalisti massiivisia investointeja: akku- ja muiden varastointiteknologioiden sekä älykkäisiin energiajärjestelmiin liittyvien konversioteknologioiden tarve kasvaa, minkä lisäksi esimerkiksi energiavarastojen liikennesovelluksia kehitetään kiihtyvällä tahdilla. Suomen energiateollisuuden kilpailukyvyn ylläpitämisen kannalta on keskeistä varmistaa osaamisen jatkuva kehittyminen.

FITech Energy Storage -hankkeen puitteissa tarjotaan työelämässä oleville osaajille tilaisuuksia täydentää ja päivittää osaamistaan uusimmilla energiatekniikan ja -liiketoiminnan kurssikokonaisuuksilla seitsemästä FITech-yliopistosta. Opiskelija voi suorittaa tarpeensa mukaisesti yksittäisen kurssin tai laajemman, useamman kurssin kokonaisuuden.

FITech Energy Storage -hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), ja hanke toimii nykyrahoituksella vuoden 2024 loppuun saakka.

Kolme koulutusteemaa ovat

Kemia ja materiaalit energiavarastoinnissa -kokonaisuuteen liittyvät kurssit keskittyvät niihin kemiallisiin ominaisuuksiin ja prosesseihin, jotka ovat energianvarastointiteknologioissa käytettävissä materiaaleissa kaikkein keskeisimpiä.

Tutustu opintoihin täällä.

Energiavarastojen sovellukset ja teknologiat -kokonaisuuden kurssit keskittyvät pienen ja suuren mittakaavan sekä lyhyen ja pitkän aikajänteen kannalta keskeisiin energian varastoinnin ja konversion teknologioihin ja sovelluskohteisiin. Kursseilla tutkitaan energiavarastoja useissa asiayhteyksissä, esimerkiksi

  • Staattiset verkkosovellukset (erikokoiset mikroverkot, hybridivoimalat, virtuaalivoimalat)
  • Liikennesektorin sovellukset (sähkö-/hybridiajoneuvot, bussit, laivat, lautat)
  • Eri energiavektorien integrointi (sähkö, lämpö, kaasu, vety)

Tutustu opintoihin täällä.

Energiamarkkinat ja liiketoimintamallit -kokonaisuuteen liittyvät kurssit keskittyvät energiaresurssien joustavan käytön mahdollistavien liiketoimintamallien, sääntelyn ja tulevaisuuden energiamarkkinoiden toimintaan.

Uusiutuvien energialähteiden nykyistä aktiivisempi hyödyntäminen edellyttää energiavarojen joustavaa käyttöä, minkä kannalta yhteensopivat liiketoimintamallit ja säädökset sekä sopivat markkinarakenteet, tariffit ja verotukselliset ratkaisut ovat keskeisiä.

Kursseilla paneudutaan uusiutuvien ja joustavien energialähteiden hyödyntämiseen. Kursseilla huomioidaan eri sidosryhmien, ja erityisesti asiakkaiden tarpeet, jotta löydetään yhteiskunnan kannalta kokonaistaloudellisesti ideaaleja ratkaisuja.

Tutustu opintoihin täällä.

FITech Energy Storage -hankkeen järjestäytyminen

Hanketta koordinoi Vaasan yliopisto. Hankkeella on operatiivinen ryhmä ja johtoryhmä.

Johtoryhmän kokoonpano:

Raine Hermans (Vaasan yliopisto)
Pertti Järventausta (Tampereen yliopisto)
Janne Karonen (Metso Outotec)
Carita Kvarnström (Turun yliopisto)
Ulla Lassi (Oulun yliopisto)
Matti Lehtonen (Aalto-yliopisto)
Jari Mattila (Valmet Automotive)
Pertti Kauranen (LUT-yliopisto)
Justin Salminen, puheenjohtaja (Boliden)
Henrik Saxen (Åbo Akademi)
Matti Vaattovaara (ABB)

Operatiivisen ryhmän kokoonpano:

Salla Annala (LUT-yliopisto)
Mikko Helle (Åbo Akademi)
Marko Hinkkanen (Aalto-yliopisto)
Pertti Järventausta (Tampereen yliopisto)
Carita Kvarnström (Turun yliopisto)
Ulla Lassi (Oulun yliopisto)
Sanna Valkosalo (Vaasan yliopisto)