FITech Energy storage

FITech tarjoaa energian varastointiin ja konversioon liittyvää opetusta työelämässä oleville osaajille

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvät toimenpiteet luovat ennennäkemättömän tarpeen energianvarastointiin liittyville teknologioille ja sovelluksille.

Energiavarastoihin tehdään tällä hetkellä globaalisti massiivisia investointeja: tarve kasvaa niin akku- ja muille varastointiteknologioille kuin älykkäisiin energiajärjestelmiin liittyville konversioteknologioiollekin, jonka lisäksi esimerkiksi energiavarastojen liikennesovelluksia kehitetään kiihtyvällä tahdilla. Suomen energiateollisuuden kilpailukyvyn ylläpitämisen kannalta on keskeistä varmistaa osaamisen jatkuva kehittyminen alueella.

FITech Energy Storage -hankkeen puitteissa tarjotaan työelämässä oleville osaajille tilaisuuksia täydentää ja päivittää osaamistaan uusimmilla energiatekniikan ja -liiketoiminnan kurssikokonaisuuksilla kaikista seitsemästä FITech-yliopistosta. Opiskelija voi suorittaa tarpeensa mukaisesti yksittäisen kurssin tai laajemman, useamman kurssin kokonaisuuden.

FITech Energy Storage -hankkeen kolme koulutusteemaa ovat:

  • Kemia ja materiaalit
  • Sovellukset ja teknologiat
  • Energiamarkkinat ja liiketoimintamallit

 

FITech Energy storage -hankkeen operatiivinen ryhmä:

Jari Mattila (Valmet Automotive, pj)
Hannu Mäntymaa (Wärtsilä)
Matti Vaattovaara (ABB)
Tuomas van der Meer (Outotec)
Justin Salminen (Boliden)
Harry Linnarinne (Vaasan yliopisto)
Pertti Järventausta (Tampereen yliopisto)
Matti Lehtonen (Aalto-yliopisto)
Katja Hynynen (LUT-yliopisto)
Henrik Saxén (Åbo Akademi)
Ulla Lassi (Oulun yliopisto)
Carita Kvarnström (Turun yliopisto)

 

Lisätietoja FITech Energy Storage -hankkeesta:

Projektipäällikkö Pia-Liisa Äijö
pia-liisa.aijo(at)uwasa.fi