Vetytalouden projektikurssi

Yritys, ilmoita vetytalouteen liittyvä kehitysprojektisi mukaan projektikurssille!

Haemme yrityskumppaneita mukaan FITech-yliopistojen järjestämälle projektikurssille, jonka tavoitteena on edistää opiskelijoiden ja yritysten ymmärrystä vetytalouden liiketoiminnan mahdollisuuksista ja haasteista.

Kurssi on suunnattu ensisijaisesti vetytalouden parissa työskentelevien yritysten henkilöstölle, mutta projektiryhmissä on mukana myös yliopistojen tutkinto-opiskelijoita.

Kurssilla opiskelijat tuottavat näkökulmia ja käytännön ratkaisuja vetytalouden parissa toimivien yritysten erilaisiin tosielämän haasteisiin. Samalla opiskelijat pääsevät kehittämään monia tärkeitä tukitaitoja, kuten omien ideoiden kommunikointia ja esittämistä, ryhmätyöskentelytaitoja sekä tiedonhaku- ja soveltamistaitoja.

Ensimmäinen projektikurssi toteutetaan keväällä 2024. Kurssi alkaa pakollisella aloitustapaamisella 20.3.2024 ja päättyy loppuseminaariin 29.5.2024. Kurssihaku on auki 6.3.2024 saakka. Kevään projektiaiheet ovat vedyn puhtauden mittaaminen ja vetytankkausaseman sijoittaminen. Opiskelijat valitsevat kurssin alussa yhden projektiaiheen ja he voivat ehdottaa myös omia projektiaiheita. Lue lisää projektikurssista sen kurssisivulta.

Kysymyksiä ja vastauksia yrityksille

Mukaan haetaan Suomessa toimivia yrityksiä, jotka toimivat vetytalouden parissa tai kehittävät vetyliiketoimintaa.

Yrityksiltä odotetaan mahdollisuutta olla käytettävissä opiskelijaryhmän haastatteluihin, opiskelijoiden työn ohjaamista (muutamia tunteja) ja mahdollisen muun tukevan materiaalin toimittamista. Haastatteluista sovitaan erikseen tapauskohtaisesti. Ohjaus tulee pääsääntöisesti yliopiston puolelta. Yritykset kutsutaan kuuntelemaan kurssin loppuseminaari, jossa opiskelijat esittelevät tuloksiaan.

Yritykset saavat opiskelijaryhmän tekemän analyysin ongelmasta sekä perusteltuja ehdotuksia ongelman tai haasteen ratkaisemiseksi. Näkökulma voi olla liiketoiminnassa tai teknisessä/operatiivisessa asiassa. Opiskelijoiden raportit ovat julkisia eikä niihin sisällytetä salassa pidettävää aineistoa.

Yritykset ilmoittautuvat täyttämällä lomakkeen.

Projektin toteutuksesta sovitaan erikseen. Ilmoittautuminen ei ole sitova ennen kuin projektille löytyy sopiva ohjaaja ja opiskelijaryhmä. Mukana olevien yritysten nimet julkaistaan projektikurssin kurssisivulla.

Yleiset kysymykset:

Sanna Viitanen
FITech Hydrogen -hankkeen projektipäällikkö
sanna.viitanen(at)fitech.io

Kurssin sisältöön liittyvät kysymykset:

Pekka Peljo
Apulaisprofessori, materiaalitekniikka
Turun yliopisto
pekka.peljo(at)utu.fi

FITech tarjoaa 20–40 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden, jonka kaikki tarjolla olevat kurssit löytyvät kokonaisuuden omalta sivulta.

Kurssit ovat maksuttomia kaikille suomalaisille ja Suomessa vakituisesti asuville henkilöille.