Back to all news and events
NEWS

FITechs nya MOOC-kurs lär ut datateknikens grunder på svenska

Published 12.9.2022

FITechs första svenskspråkiga nätkursen öppen för alla

Nätverksuniversitetet FITech erbjuder avgiftsfria universitetskurser. Nu lanserar FITech den första svenskspråkiga nätkursen som är öppen för alla (MOOC, dvs Massive Open Online Course). Introduktion till IT-kursen arrangeras av Åbo Akademi. Målet med kursen är att ge en översikt över teknologi och att klargöra vad t.ex. artificiell intelligens, algoritmer och programvara handlar om. Bland annat de här ämnena är närvarande i allas vardag. Därför är det viktigt att förstå vad som händer ”under motorhuven”.

Under kursen behandlas bland annat etiska frågor inom teknologi och teknologins inflytande på individen och samhället. Intro till IT-kursen passar alla som vill läsa sig mera om aktuella IT-frågor på svenska. Kursen har inga krav på förhandskunskaper.

Digitaliseringen ökar såväl i arbetslivet som på fritiden och därför behövs IT-kunskaper överallt. Att ens ha en liten förståelse för IT kan vara till nytta för personer som inte arbetar med eller studerar datateknik.

– Det handlar om medborgarfärdigheter. Man behöver inte kunna eller förstå allt, men om man inte kan någonting alls så blir man lätt utanför, konstaterar Carina Gräsbeck som fungerar som Åbo Akademis FITech-kontaktperson vid sidan av sitt arbete som utbildningsplanerare.

– IT-ämnen måste lätt kunna studeras på flera olika språk. Det är mycket viktigt, eftersom det är fråga om både demokrati och jämlikhet! fortsätter docent Linda Mannila som sammanställt kursmaterialet.

Mannila jämför digitaliseringen med traditionella undervisningsämnen i skolan, där många känner någon slags intuition. Hon efterlyser samma slags intuition också för det digitala.

– Om det är minusgrader ute på vintern, så vet vi att det troligtvis är möjligt att gå på isen på sjön. Om temperaturen är nära noll är vi försiktigare med att gå ut på isen. Den här sortens intuition borde vi alla också ha i den digitala världen.

Ingen anmälan krävs

Det är bara att börja på och avlägga i egen takt! Du kan avlägga kursen när som helst under tiden 12.9.2022–31.12.2023 på FITechs kursplattform. Kursen på 3 studiepoäng erbjuds helt online och består av åtta moduler.

Read more