Back to all courses

Äänen- ja puheenkäsittely

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 15

Kurssille etusijalla ovat ne henkilöt, joilla ei ole voimassaolevaa opinto-oikeutta suomalaiseen korkeakouluun.

Kurssin tavoitteena on oppia soveltamaan signaalinkäsittelyn menetelmiä ääneen ja puheeseen. Kurssin suoritukseen kuuluvat luennot, viikkoharjoitukset ja pienryhmissä tehtävä projektityö sekä omaa oppimista reflektoivat oppimispäiväkirjat. Luennoista vastaavat pääasiassa erityisalojen professorit: Prof. Vesa Välimäki, Paavo Alku, Tom Bäckström ja Mikko Kurimo.

Kurssin sisältö

 • Äänenkäsittelyn perusteet
 • Tilaääni ja binauraalinen audio
 • Äänen ajan manipulointi
 • Puheentuotto
 • Puhesignaalin käsittely
 • Puheentunnistus

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija osaa

 • kuvailla äänen- ja puheenkäsittelyn keskeisiä ilmiöitä, menetelmiä ja sovelluksia
 • soveltaa edellä mainitttuja sekä signaalinkäsittelyn perustyökaluja äänen- ja puheenkäsittelyn algoritmien toteuttamiseen
 • soveltaa reaaliaikaohjelmoinnin perusteita äänen- ja puheenkäsittelyyn liittyvissä toteutuksissa.

Kurssimateriaali

Materiaalina luentokalvot. Viikkotehtävien tekemiseen opiskelija käyttää, joko Matlab tai Python ohjelmointikieltä.

Opetuksen aikataulu

 • Luennot kampuksella ma klo 12.15 – 14
 • Harjoitukset ti ja to klo 14.15 – 16 (torstain harjoitukset pidetään kampuksella, tiistain harjoitukset etänä)

Suoritustapa

Kurssin arvosana perustuu projektityöhön (50%), viikkoharjoituksiin (40%) ja oppimispäiväkirjoihin (10%).

Lisätietoja Aalto-yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

Aalto University
Jon Fagerström

Further information about the course and studying

Aalto University
Mika Nupponen

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application starts on 1.6.2023
Application starts on 1.6.2023
Category:
Technical studies
Topic:
Programming
Course code:
ELEC-C5341
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
4.9.–4.12.2023
Application start date:
01.06.2023
Application deadline:
27.8.2023
Host university:
Aalto University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Blended
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Matlabin/Python perusteet. Digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet.
Course suitable for:
Kurssi soveltuu äänen- ja puheenkäsittelystä kiinnostuneille, joilla on taustatietoa/kokemusta signaalinkäsittelystä.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.