Back to all courses

Data ja vuorovaikutus

Individual course

Huom! Tälle kurssille haetaan Turun avoimen yliopiston kautta.

Tämä kurssi sisältää alustuksia ja esimerkkejä erilaisista tietojenkäsittelyn aihepiireistä sekä niihin liittyviä harjoituksia.

Kurssin suorittanut opiskelija osaa

  • ymmärtää ihmisen ja datasta saatavan tiedon välisen vuorovaikutuksen perusteet
  • arvostaa datan merkitystä inhimillisen päätöksenteon perusteena
  • muodostaa kokonaiskuvan laskentalaitteiden, laskentamenetelmien ja tietojenkäsittelyn historiasta
  • motivoitua oppimaan data-analytiikan ja vuorovaikutusmuotoilun menetelmiä ja lähestymistapoja
  • sijoittaa myöhempien opintojen sisällön osaksi suurempaa kokonaisuutta

Lisätietoja Turun yliopiston opinto-oppaassa.

Lisätietoa opintojen suorittamisesta

Turun yliopisto
Timo Vasankari

Hakua koskevat kysymykset

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Category:
ICT Studies
Topics:
Data science,
Digitalisation
Course code:
TKO_3104
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
30.8.–24.10.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Turku
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Contact
Place of contact learning:
Turku
Teaching language:
English,
Finnish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.