Back to all courses

Data ja vuorovaikutus

Individual course

Huom! Tälle kurssille haetaan Turun avoimen yliopiston kautta. Hakuaika alkaa 17.8.2021.

Tämä kurssi sisältää alustuksia ja esimerkkejä erilaisista tietojenkäsittelyn aihepiireistä sekä niihin liittyviä harjoituksia.

Kurssin suorittanut opiskelija osaa

  • ymmärtää ihmisen ja datasta saatavan tiedon välisen vuorovaikutuksen perusteet
  • arvostaa datan merkitystä inhimillisen päätöksenteon perusteena
  • muodostaa kokonaiskuvan laskentalaitteiden, laskentamenetelmien ja tietojenkäsittelyn historiasta
  • motivoitua oppimaan data-analytiikan ja vuorovaikutusmuotoilun menetelmiä ja lähestymistapoja
  • sijoittaa myöhempien opintojen sisällön osaksi suurempaa kokonaisuutta

Lisätietoja Turun yliopiston opinto-oppaassa.

Further information about the studies

University of Turku
Timo Vasankari

Contact person for applications

FITech Network University
Monica Sandberg, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topics:
Data science,
Digitalisation
Course code:
TKO_3104
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
30.8.–24.10.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Turku
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Contact
Place of contact learning:
Turku
Language:
English,
Finnish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme