Back to all courses

Databaser

Individual course

Kursen är en introduktion till databasteknologi med användande av relationsdatabassystem. Kursen lär ut hur man planerar, implementerar och använder databassystem. Som verktyg för att planera databasers schemastruktur används Entity-Relationship modellering. De praktiska övningarna görs med frågespråket SQL på en MySQL databasserver.

Efter en godkänd kurs kan den studerande

  • förklara de viktigaste fördelarna med att använda ett databassystem jämfört med ett filhanteringssystem.
  • strukturera en databas med hjälp av E-R diagram.
  • översätta ett E-R diagram till en motsvarande relationsmodell.
  • använda ett datadefinitionsspråk (DDL) för att beskriva databaser med hjälp av relationsmodellen.
  • använda relationsalgebraiska formler för att ställa frågor mot databassystemet.
  • använda SQL för att ställa frågor till och uppdatera databaser.
  • analysera normaliseringsgraden av en databas och normalisera den.
  • denormalisera databasen i samband med en dimensionsmodell.

Föreläsningarna och övningarna ordnas på kampus, men kursen kan även utföras online. Föreläsningarna hålls måndagar kl. 12:15-14:00 och fredagar kl. 10:00-11:30 (streamas samt senare tillgängliga via Moodle).

Mer information i Åbo Akademis studiehandbok.

Du kan få ett digitalt kompetensmärke efter att du gjort denna kurs.

tietokanta tietokannat database tiedonmäärityskieli data description language

Further information about the courses and studying

Åbo Akademi
Carina Gräsbeck, FITech ICT contact person

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
ICT studies
Topic:
Digitalisation
Course code:
IT00CD76
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
8.1.–11.3.2024
Application start date:
07.11.2023
Application deadline:
17.12.2023
Host university:
Åbo Akademi University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Place of contact learning:
Turku
Teaching language:
Swedish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme