Back to all courses

Databaser

Individual course

Kursinnehåll är att ge de studerande en inblick i databasteknik och förmåga att kunna implementera en databas.

Efter en godkänd kurs kan den studerande:

  1. Redogöra för de viktigaste fördelarna med att använda ett databassystem jämfört med ett filhanteringssystem.
  2. Strukturera en databas med hjälp av E-R diagram.
  3. Översätta ett E-R diagram till en motsvarande relationsmodell.
  4. Använda ett datadefinitionsspråk (DDL) för att beskriva databaser med användande av relationsmodellen.
  5. Använda relationsalgebraiska formler för att ställa grundläggande förfrågningar till databassystemet.
  6. Använda SQL för att ställa förfrågningar till och uppdatera databasen.
  7. Normalisera en relationsdatabas och analysera dess normaliseringsgrad.
  8. Denormalisera databasen i samband med en dimensionsmodell.

Mer information i Åbo Akademis studiehandboken.

You can get a digital badge after completing this course.

Further information about the studies

Åbo Akademi
FITech ICT contact person
fitech-ict(at)abo.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Head of study services
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Digitalisation
Course code:
456302.0
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
11.1.–21.3.2021
Application deadline:
Application dates will be announced later
Host university:
Åbo Akademi University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Turku
Language:
Swedish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme