Back to all courses

Databaser

Individual course

NB! You can find this course on the application form under the study programme Åbo Akademi FITech-ICT courses 3/2021 and choosing the right course from the drop down menu. Åbo Akademi will send you more information on the course practicalities ca 2 days after the application period has ended.

Kursen är en introduktion till databasteknologi med användande av relationsdatabassystem. Kursen lär ut hur man planerar, implementerar och använder databassystem. Som verktyg för att planera databasers schemastruktur används Entity-Relationship modellering. De praktiska övningarna görs med frågespråket SQL på en MySQL databasserver.

Efter en godkänd kurs kan den studerande:

  • Förklara de viktigaste fördelarna med att använda ett databassystem jämfört med ett filhanteringssystem.
  • Strukturera en databas med hjälp av E-R diagram.
  • Översätta ett E-R diagram till en motsvarande relationsmodell.
  • Använda ett datadefinitionsspråk (DDL) för att beskriva databaser med hjälp av relationsmodellen.
  • Använda relationsalgebraiska formler för att ställa frågor mot databassystemet.
  • Använda SQL för att ställa frågor till och uppdatera databaser.
  • Analysera normaliseringsgraden av en databas och normalisera den.
  • Denormalisera databasen i samband med en dimensionsmodell.

Mer information i Åbo Akademis studiehandboken.

You can get a digital badge after completing this course.

tietokanta tietokannat database tiedonmäärityskieli data description language

Further information about the courses and studying

Åbo Akademi
FITech ICT contact person
fitech-ict(at)abo.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Head of study services
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Digitalisation
Course code:
IT00CD76
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
11.1.–26.3.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Åbo Akademi University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Turku
Language:
Swedish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme