Back to all courses

Digitaalisäädön perusteet

Individual course

Erilaisia säätöjärjestelmiä löytyy teollisuuden sovelluksista, jotka perustuvat digitaaliseen toteutukseen sulautetussa järjestelmässä. Tämä kurssi tarjoaa perustiedot diskreetistä säätösuunnittelusta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa muodostaa järjestelmistä diskreettejä malleja sekä suunnitella säätöalgoritmeja ja analysoida niiden toimintaa.

Kurssilla käydään läpi

  • näytteenoton perusteet
  • diskreetin mallinnuksen perusteet
  • digitaaliset perussäätöalgoritmit ja niiden virittäminen
  • digitaalisen säädön toteutusnäkökohtia.

Opetus

Kurssi järjestetään verkko-opetuksena lukuunottamatta harjoitustyötä, joka suoritetaan Lappeerannassa. Päivät ilmoitetaan erikseen. Etäopiskelijalle voidaan suunnitella vaihtoehtoinen suoritustapa.

Matlab-laskentaohjelmistoa käytetään kurssilla. Yliopisto tarjoaa opiskelijalisenssin.

Suoritustapa

Suoritustapana tentti ja harjoitustyö, jonka voi suorittaa myös etänä. Luentotallenteet sekä harjoitustehtävävideot kurssialustalla. Kurssin voi suorittaa omaan tahtiin.

Lisätietoja LUT-yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

LUT University
Tuomo Lindh

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topic:
Industrial internet
Course code:
BL40A0501
Study credits:
4 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
16.1.–28.4.2023
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
LUT University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Blended,
Online
Place of contact learning:
Lappeenranta
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Perusteet säätötekniikasta
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.