Back to all courses

Digitaaliset yleistaidot: Kyberturvallisuuden perusteet

Individual course

Tällä kurssilla käsitellään kyberturvallisuutta. Kysymyksiä, joista tämän kurssin avulla muodostetaan käsitys, ovat esimerkiksi: mitä kyberturvallisuus tarkoittaa, ketä se koskee, mihin sitä tarvitaan, miten siihen voi vaikuttaa, miksi se on tärkeää ja kuka siitä huolehtii.

Kurssilla kyberturvallisuutta käsitellään yhteiskunnan, yritystoiminnan ja yksilön näkökulmista. Näkökulmat ovat osin päällekkäisiä ja täydentävät toisiaan.

Tavoitteet

Kursin tavoitteena on kokonaiskuvan muodostaminen kyberturvallisuudesta, kyberturvallisuustietoisuuden kasvaminen ja kyberturvallisten toimintatapojen omaksuminen arjen tilanteisiin. Samalla opiskelijalle hahmottuu käsitys siitä, miten kyberturvallisuus vaikuttaa ja on läsnä kaikkialla joka päiväisessä elämässä ja toiminnassa.

Materiaalit

Kurssin oppimateriaali koostuu LUE-osioista, joihin on linkattu esimerkiksi aiheeseen liittyviä uutisartikkeleita, videoita tai muuta sisältöä. LUE-osion jälkeen on siihen liittyvä TEE-osio, jossa monivalintakysymysten avulla käydään läpi LUE-osassa opittua. Lisäksi kurssilla on case-tehtäviä ja erilaisia pelejä, jotka syventävät käsiteltävää aihepiiriä.

Suoritustavat

Tämä kurssi on suunniteltu tenttiä lukuun ottamatta itsenäisesti suoritettavaksi – ajasta ja paikasta riippumatta. Kurssilla ei ole opettajajohtoisia osia, vaan opiskelija aikatauluttaa ja suunnittelee kaikki suoritukset itsenäisesti. Kurssilla on TEE-osioita, jotka tulee suorittaa hyväksytysti, jotta kurssista saa suoritusmerkinnän.

Lisäksi tulee suorittaa pakollinen Exam-tentti. Tentin voi suorittaa myös muilla paikkakunnilla, joissa on Exam-luokka, mutta huomaa sopia tästä järjestävän korkeakoulun kanssa ennen tenttimistä.

Lisätietoa Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teachers

Tampere University
Tiina Schafeitel-Tähtinen
Tampere University
Marko Helenius

Further information about the course

Tampere University
Teemu Rauhala

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Topics:
Cybersecurity,
Digitalisation,
Information security,
Internet technology
Course code:
COMP.CS.015
Study credits:
1 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
Continuously on-going
Application deadline:
Continuously on-going
Host university:
Tampere University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Blended
Place of contact learning:
Tampere
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
No prerequisites.
Course suitable for:
Everyone regardless of study or work background
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.