Back to all courses

Energiajärjestelmän joustot

Individual course

Tämän kurssin virallinen nimi on New Applications in Electrical Energy Engineering. Kurssi löytyy sillä nimellä opinto-oppaasta ja kurssisuoritus myönnetään siitä kurssista.

Tämä kurssi käsittelee sähkön tuotannon ja käytön muutoksia ja niiden joustopotentiaalia sekä sähköenergiajärjestelmän joustoratkaisuja.

Kurssi järjestetään yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen yliopiston, LUT-yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan, opiskelija tunnistaa

  • sähkön aseman ja sen muutoksen energiajärjestelmän ja toimivan yhteiskunnan keskeisenä osana.
  • sähköenergiajärjestelmän kokonaiskuvan. Erillisinä osa-alueina käsitellään verkkojen rakenteen, tiedonsiirron ja markkinoiden merkitys järjestelmässä.
  • jouston merkityksen, sen toteuttamiseen liittyvät osapuolet ja jouston toteuttamiseen liittyviä näkökulmia.

Kurssimateriaali

Verkkomateriaali.

Opetuksen aikataulu

Opetus ei ole aikatauluun sidottua vaan kurssin voi suorittaa omaan tahtiin.

Suoritustapa

Moodle-tehtävät ja essee.

Lisätietoja Tampereen yliopiston opinto-oppaassa. Kurssin Moodle alustan osoite ilmotetaan myöhemmin, kun verkkokurssi avautuu.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Hakemuksia ei käsitellä 18.6. -31.7.2022 välisenä aikana.

Responsible teacher

University of Tampere
Pertti Järventausta

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
Energy storages
Topics:
Applications and technologies of energy storages,
Energy engineering,
Energy markets and business models
Course code:
EE.EES.510
Credits:
3 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
Continuously on-going
Application deadline:
Continuously on-going
Host university:
Tampere University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
No prerequisites.
Study suitable for:
Laajasti toimialalla työssä olevat aiheesta kiinnostuneet
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.