Back to all courses

Energiajärjestelmän joustot

Individual course

Tämän kurssin virallinen nimi on New Applications in Electrical Energy Engineering. Kurssi löytyy sillä nimellä opinto-oppaasta ja kurssisuoritus myönnetään siitä kurssista.

Tämä kurssi käsittelee sähkön tuotannon ja käytön muutoksia ja niiden joustopotentiaalia sekä sähköenergiajärjestelmän joustoratkaisuja.

Kurssi järjestetään yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen yliopiston, LUT-yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan, opiskelija tunnistaa

  • sähkön aseman ja sen muutoksen energiajärjestelmän ja toimivan yhteiskunnan keskeisenä osana.
  • sähköenergiajärjestelmän kokonaiskuvan (erillisinä osa-alueina käsitellään verkkojen rakenteen, tiedonsiirron ja markkinoiden merkitys järjestelmässä).
  • jouston merkityksen, sen toteuttamiseen liittyvät osapuolet ja jouston toteuttamiseen liittyviä näkökulmia.

Kurssimateriaali

Verkkomateriaali. Kurssin Moodle -alustan osoite ilmoitetaan erikseen kurssille ilmoittautuneille opiskelijoille.

Opetuksen aikataulu

Opetus ei ole aikatauluun sidottua, vaan kurssin voi suorittaa etäopiskeluna omaan tahtiin (ei aikarajaa).

Suoritustapa

Moodle-tehtävät ja essee.

Lisätietoja Tampereen yliopisto/ Pertti Järventausta (pertti.jarventausta@tuni.fi).

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

University of Tampere
Pertti Järventausta

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Topics:
Applications and technologies of energy storages,
Energy engineering,
Energy markets and business models,
Sustainability
Course code:
EE.EES.510
Study credits:
3 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
Continuously on-going
Application deadline:
Continuously on-going
Host university:
Tampere University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
No prerequisites.
Course suitable for:
Laajasti toimialalla työssä olevat aiheesta kiinnostuneet
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.