Back to all courses

Energiajärjestelmän joustot

Individual course

Tämän kurssin virallinen nimi on Electrical Energy Engineering Project Work. Kurssi löytyy sillä nimellä opinto-oppaasta ja kurssisuoritus myönnetään siitä kurssista.

Tämä kurssi käsittelee sähkön tuotannon ja käytön muutoksia ja niiden joustopotentiaalia sekä sähköenergiajärjestelmän joustoratkaisuja.

Kurssi järjestetään yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen yliopiston, LUT-yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan, opiskelija tunnistaa

  • sähkön aseman ja sen muutoksen energiajärjestelmän ja toimivan yhteiskunnan keskeisenä osana.
  • sähköenergiajärjestelmän kokonaiskuvan (erillisinä osa-alueina käsitellään verkkojen rakenteen, tiedonsiirron ja markkinoiden merkitys järjestelmässä).
  • jouston merkityksen, sen toteuttamiseen liittyvät osapuolet ja jouston toteuttamiseen liittyviä näkökulmia.

Kurssimateriaali

Verkkomateriaali. Kurssin Moodle -alustan osoite ilmoitetaan erikseen kurssille ilmoittautuneille opiskelijoille.

Opetuksen aikataulu

Opetus ei ole aikatauluun sidottua, vaan kurssin voi suorittaa etäopiskeluna omaan tahtiin (ei aikarajaa).

Suoritustapa

Moodle-tehtävät ja essee.

Lisätietoja Tampereen yliopisto/ Pertti Järventausta (pertti.jarventausta@tuni.fi).

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki. (Etsi nimellä Electrical Energy Engineering Project Work: Enegiajärjestelmän joustot.)

Responsible teacher

University of Tampere
Pertti Järventausta

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
Energy storages
Topics:
Applications and technologies of energy storages,
Energy engineering,
Energy markets and business models,
Sustainability
Course code:
EE.EES.510
Study credits:
3 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
Continuously on-going
Application deadline:
Continuously on-going
Host university:
Tampere University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
No prerequisites.
Course suitable for:
Laajasti toimialalla työssä olevat aiheesta kiinnostuneet
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.