Back to all courses

FITech 101: Jatkuvan oppimisen taidot

Individual course

Kurssi on avoinna vain henkilöille, jotka eivät ole tutkinto-opiskelijana missään korkeakoulussa eikä opintopisteitä voida myöntää tutkinto-opiskelijoille.

Oletko kuullut muiden puhuvan jatkuvasta oppimisesta ja miettinyt, mitä se voisi omalla kohdallasi tarkoittaa? Miten verkko-oppimisessa pääsee alkuun, mistä tietää, mitkä kurssit sopivat omaan elämäntilanteeseen parhaiten, ja mitä taitoja nyt kannattaa opetella? Miten saat omasta oppimisesta tietoista tekemistä ja varmistat sen, että todella opit sen, mitä haluat oppia?

Jatkuvan oppimisen taidot -verkkokurssi antaa perustaidot jatkuvaan oppimiseen läpi työuran. Kurssi sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita jatkuvasta oppimisesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista, ja jotka haluavat päivittää ja parantaa omia oppimistaitojaan. Kurssi tarjoaa käytännön vinkkejä ja työkaluja oman osaamisen kehittämiseen. Herätä uudelleen uteliaisuutesi ja löydä oppimisen into!

Jatkuvan oppimisen taidot -MOOC sopii sinulle erityisen hyvin, jos

 • Pohdit, mistä lähteä liikkeelle jatkuvan oppimisen suhteen
 • Edellisistä opinnoistasi on jo jonkin verran aikaa ja haluat virkistää opiskelutaitojasi
 • Suunnittelet uutta suuntaa työurallesi (tehtävänkuvan laajennus, alanvaihto, tms.)
 • Olet kiinnostunut yliopisto-opinnoista

Voit aloittaa tämän verkkokurssin suorittamisen vaikka heti ja opiskella omaan tahtiin.

Kurssin sisällö

 • Opiskelutaito ja oppimistekniikat
 • Jatkuvan oppimisen nykytilanne
 • Osaamisen hallinta
 • Oman suunnan tunnistaminen
 • Akateemiset ydintaidot
 • Teknologia-alan mahdollisuudet

Osaamistavoitteet

Osallistuttuaan kurssille oppija

 • ymmärtää jatkuvan oppimisen merkityksen nykyisessä työelämässä, sekä oman roolinsa uuden oppimisessa.
 • osaa käyttää menetelmiä ammatillisen suuntansa tunnistamiseen eri tilanteissa.
 • osaa suunnittella, jaksottaa ja ohjata omaa oppimistaan työn ohessa, sekä hyödyntää tehokkaimpia oppimistekniikoita.
 • tuntee yliopisto-opiskelun kontekstin ja yleisimmin käytetyt oppimisteknologiat.
 • tiedostaa käytettävissä olevat oppimisen ja tuen resurssit.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

Aalto University
Petri Vuorimaa
Start here
Start here
Topic:
Digitalisation
Course code:
CS-AJ9998
Study credits:
1 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
Continuously on-going
Application deadline:
Continuously on-going
Host university:
Aalto University
Who can apply:
Adult learner
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
No prerequisites
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.