Back to all courses

Grundkurs i signalbehandling

Individual course

NB! You can find this course on the application form under the study programme Åbo Akademi FITech-ICT courses 3/2021 and choosing the right course from the drop down menu. Åbo Akademi will send you more information on the course practicalities ca 2 days after the application period has ended.

Kursinnehåll:

Analys av signaler i tids- och frekvensplanet, komprimeringsmetoder, Fouriertransformen av analoga och digatala signaler, z-transformen och överföringsoperatorn hos digitala filter, standardfilter utgående från given specifikation. Signalbehandlingsprogramvara (Matlab och/eller Octave).

Lärandemål:

  • Att ge grundkunskaper som krävs för att förstå och lösa enkla signalbehandllingsproblem samt för fortsatta studier i ämnet.
  • Att kunna analysera signaler i tids- och frekvensplanet, förstå komprimeringsmetoder, bestämma en signals Fouriertransform, beräkna z-transformen och överföringsoperatorn hos digitala filter, konstruera standardfilter utgående från specifikationerna och använda signalbehandlingsprogramvara (Matlab och/eller Octave).

Studerande kan välja att studera kursen online eller delta i föreläsningar i Åbo. Examen organiseras i Åbo eller Vasa.

Mer information i Åbo Akademi’s studiehandboken.

You can get a digital badge after completing this course.

signaalinkäsittely Fourier-muunnos tiivistys

Further information about the courses and studying

Åbo Akademi
FITech ICT contact person

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Category:
ICT studies
Topic:
Industrial internet
Course code:
454300.0
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
12.1.–21.3.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Åbo Akademi University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Blended
Place of contact learning:
Turku
Teaching language:
Swedish
General prerequisites:
Kursen Ingenjörsmatematik I (271009.0) eller motsvarande. Ifall du inte är säker på att du har tillräckliga förhandskunskaper till kursen, kan du konsultera kursens lärare.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.