Back to all courses

Grundkurs i signalbehandling

Individual course

Kursinnehåll:

Analys av signaler i tids- och frekvensplanet, komprimeringsmetoder, Fouriertransformen av analoga och digatala signaler, z-transformen och överföringsoperatorn hos digitala filter, standardfilter utgående från given specifikation. Signalbehandlingsprogramvara (Matlab och/eller Octave).

Lärandemål:

Att ge grundkunskaper som krävs för att förstå och lösa enkla signalbehandllingsproblem samt för fortsatta studier i ämnet. Att kunna analysera signaler i tids- och frekvensplanet, förstå komprimeringsmetoder, bestämma en signals Fouriertransform, beräkna z-transformen och överföringsoperatorn hos digitala filter, konstruera standardfilter utgående från specifikationerna och använda signalbehandlingsprogramvara (Matlab och/eller Octave).

Studerande kan välja att studera kursen online eller delta i föreläsningar i Åbo. Examen organiseras i Åbo eller Vasa.

Tidtabell:

  • Veckor 44–51: tisdags kl. 15–17, onsdags kl. 10–12, torsdags kl. 13–15

Mer information i Åbo Akademi’s Studiehandboken.

You can get a digital badge after completing this course.

Further information about the studies

Åbo Akademi
FITech ICT contact person
fitech-ict(at)abo.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Service designer
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start the application process
Start the application process
Category:
ICT Studies
Topic:
Industrial internet
Course code:
454300.0
Credits:
5 ECTS
Teaching period:
28.10.–22.12.2019
Application deadline:
21.10.2019
Host university:
Åbo Akademi University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Level of studies:
Basic
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Turku
Language:
Swedish
General prerequisites:
Kursen Ingenjörsmatematik I (271009.0) eller motsvarande. Ifall du inte är säker på att du har tillräckliga förhandskunskaper till kursen, kan du konsultera kursens lärare.