Back to all courses

Informaatioteknologian perusteet

Individual course

Tämä kurssi sisältää informaatiojärjestelmien ja -palveluiden keskeisimmät käsitteet, tavoitteet ja toimintaperiaatteet.

Kurssin sisältö

Kurssi koostuu seitsemästä osiosta:

 1. Informaatioteknologian kehityskulku
 2. Asiakkaiden ja muiden osallistujien tarpeet
 3. Tietoliikenteen toimintaperiaatteet
 4. Äänen ja puheen siirto verkossa
 5. Liikenteen hallinnan periaatteet
 6. Keskeisimmät tietoverkot
 7. Internet

Jokainen osio sisältää käytännönläheisen johdannon, perusasioiden esittelyn luentoina sekä yhden aiheeseen liittyvän matemaattisen mallin.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on

 • oppinut ymmärtämään informaatiojärjestelmien ja -palveluiden keskeisimmät käsitteet, tavoitteet ja toimintaperiaatteet.
 • oppinut hallitsemaan muutamien tärkeimpien matemaattisten mallien perusteet ja soveltamaan niitä yksinkertaisiin käytännön ongelmiin.
 • kehittänyt itselleen näkemyksen tietotekniikan, tietoverkkojen ja palveluiden muodostamasta monimutkaisesta kokonaisuudesta ja sen eri osien merkityksestä.

Kurssimateriaali

Opetusmonisteet (online)

Opetuksen aikataulu

 • Luennot maanantaisin ja tiistaisin klo 14.15–16.00
 • Harjoitukset keskiviikkoisin klo 12.15–14.00
 • Tentti 12.3.2024 klo 14.00–16.00

Suoritustapa

Tentti, luentotehtävät, laskuharjoitukset. Arvostelu perustuu kerättyyn kokonaispistemäärään.

Lisätietoja Aalto-yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

Aalto University
Kalevi Kilkki, Senior university lecturer

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topics:
5G technology,
Computer engineering,
Digitalisation,
Internet technology
Course code:
ELEC-C7110
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
9.1.–12.3.2024
Application start date:
07.11.2023
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Aalto University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Contact
Place of contact learning:
Espoo
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
No prerequisites.
Course suitable for:
Course is suitable for everyone interested in information technology as a first touch on the subject.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.