Back to all courses

Internetin perusteet

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 100

Kurssilla opitaan perusteet internetin suunnitteluperiaatteista, arkkitehtuurista ja protokollista. Edellisten lisäksi kurssilla tarkastellaan internetin tärkeimpiä sovelluksia, tietoturvaa, multimedian perusteita ja internetin haasteita. Lisäksi luodaan katsaus tulevaisuuden internetiin.

Kurssin sisältö

  • Internetin suunnitteluperiaatteet ja arkkitehtuuri
  • Siirtoyhteyskerros ja tärkeimmät liityntäverkkoteknologiat
  • TCP/IP-protokollapino ja sen tärkeimmät protokollat
  • Internetin tärkeimmät sovellukset
  • Tietoturvan ja multimedian perusteet
  • Nykyisen internetin haasteet sekä tulevaisuuden internet

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijat tietävät ja ymmärtävät perusteet, tuntevat keskeisen terminologian sekä osaavat kirjoittaa sujuvasti ja perustellen kurssin keskeisistä osa-alueista. Arvosanan 2 tai 3 saavuttaneet opiskelijat ovat lisäksi osoittaneet tyydyttävää käytännön ohjelmointiosaamista ja/tai ongelmanratkaisukykyä liittyen kurssin keskeisimpiin osa-alueisiin. Arvosanoihin 4 ja 5 yltäneet opiskelijat ovat osoittaneet vahvaa käytännön ohjelmointiosaamista ja analyyttista kykyä ratkaista teknisiä sekä tutkimusongelmia liittyen kurssin keskeisiin osa-alueisiin.

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää kurssisisällön perusteiden hallitsemista. Kurssilla käytetään jatkuvaa arviointia ja kokeita tämän perusosaamisen tunnistamiseksi. Korkeammat arvosanat edellyttävät lisäksi osallistumista joko itsenäisesti tai ryhmissä vapaavalintaisiin osasuorituksiin kurssin syventäviltä osa-alueilta sekä näyttöjä näiden osa-alueiden hallitsemisesta. Tarkemmat arviointiperusteet julkaistaan vuosittain luentomateriaalissa sekä kurssin Moodle-sivuilla.

Kurssimateriaali

Ilmoitetaan kurssin alkaessa. Kaikki materiaali on englanniksi, luennot ovat suomeksi.

Opiskelijan ei tarvitse hankkia käyttöoikeutta mihinkään erityiseen ohjelmistoon.

Suoritustapa

Verkkoluennot, laskuharjoitukset, laboratorioharjoitukset & harjoitustyö.

Kurssi on mahdollista suorittaa joko livenä tai kokonaan etänä.

Lisätietoja Oulun yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

University of Oulu
Erkki Harjula

Further information about the course and studying

University of Oulu
Matti Isohookana

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topics:
5G technology,
Computer engineering,
Data science,
Internet technology
Course code:
521150A
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
14.3.–4.5.2022
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Oulu
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Contact,
Online
Place of contact learning:
Oulu
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Ei esitietovaatimuksia.
Course suitable for:
Kurssi soveltuu kaikille internetistä kiinnostuneille.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.