Back to all courses

Introduktion till informationsteknologi (MOOC)

Individual course

Digitaliseringen påverkar alla samhällsområden genom att förändra strukturer, processer och arbetssätt. Målet med den här MOOC-kursen är att ge insyn i IT och dess betydelse för digitaliseringen. Kursen lämpar sig för alla som är nyfikna på vad informationsteknologi är, och också för personer som funderar på vidare studier i IT.

Lärandemål

Under kursen får du både teoretisk och praktisk insikt i grunderna i datavetenskap och datateknik, genom teman såsom datalogiskt tänkande, algoritmer, mjuk- och hårdvara, internet, data och AI. En utökad förståelse för digitaliseringens grunder ger dig en förbättrad beställarkompetens och förmåga att delta i samhällsdebatten. Kursen ger även en god grund för fortsatta studier inom IT.

I kursen ingår självrättande test som du avlägger i egen takt. Dessutom ingår frågor som du dels kan fundera på själv, dels diskutera vid kaffebordet med familjen, kompisar eller kollegor.

Kursinnehåll

Kursen består av åtta moduler som i sin tur är uppdelade i mindre delar. Till varje modul hör filmklipp (ca 1 h totalt per modul) och ett quiz. Quizena korrigeras automatiskt. Du kan ta del av modulerna och göra quizen i egen takt. De flesta filmerna finns också transkriberade så att du kan ta del av deras huvudsakliga innehåll i textformat. Dessutom får du “fundera på”-frågor som du dels kan fundera på själv, dels diskutera vid kaffebordet med familjen, kompisar eller kollegor.

Kursmaterial och tillgång till kursen

Kursens studiematerial finns på DigiCampus Moodle. Ingen kursnyckel behövs.

Studiepoäng

Om du vill få dina studiepoäng registrerade i Åbo Akademis studieregister och få FITechs digitala kompetensmärke (badge), behöver du fylla i ansökningsblanketten i Studieinfo efter att du har avlagt kursen. Observera att för att dina studiepoäng ska kunna registreras behöver du identifiera dig i Studieinfo, t.ex. med nätbankskoder.

Mer information i Åbo Akademi’s studiehandboken.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

informaatioteknologia tietotekniikka tekoäly ohjelmointi tietokoneet

Responsible teacher

Åbo Akademi University
Carina Gräsbeck

Further information about the course and studying

Åbo Akademi
FITech ICT contact person Åbo Akademi
Start here
Start here
Topics:
Digitalisation,
Software systems
Course code:
IT00CN89
Study credits:
3 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
Continuously on-going
Application deadline:
Continuously on-going
Host university:
Åbo Akademi University
Who can apply:
Adult learner
Teaching method:
Online
Teaching language:
Swedish
General prerequisites:
No prerequisites
Course suitable for:
Everyone interested in knowing what information technology is and for people considering further studies in the field
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.