Back to all courses

Introduktion till informationsteknologi (MOOC)

Individual course

Observera! Kursen är tillfälligt otillgänglig på grund av ett tekniskt problem. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.

Digitaliseringen påverkar alla samhällsområden genom att förändra strukturer, processer och arbetssätt. Målet med den här MOOC-kursen är att ge insyn i IT och dess betydelse för digitaliseringen. Kursen lämpar sig för alla som är nyfikna på vad informationsteknologi är, och också för personer som funderar på vidare studier i IT.

Lärandemål

Under kursen får du både teoretisk och praktisk insikt i grunderna i datavetenskap och datateknik, genom teman såsom datalogiskt tänkande, algoritmer, mjuk- och hårdvara, internet, data och AI. En utökad förståelse för digitaliseringens grunder ger dig en förbättrad beställarkompetens och förmåga att delta i samhällsdebatten. Kursen ger även en god grund för fortsatta studier inom IT.

Kursinnehåll

Kursen består av åtta moduler som i sin tur är uppdelade i mindre delar. Till varje modul hör filmklipp (ca 1 h totalt per modul) och ett quiz. Quizena korrigeras automatiskt. Du kan ta del av modulerna och göra quizen i egen takt. De flesta filmerna finns också transkriberade så att du kan ta del av deras huvudsakliga innehåll i textformat. Dessutom får du “fundera på”-frågor som du dels kan fundera på själv, dels diskutera vid kaffebordet med familjen, kompisar eller kollegor.

Kursmaterial

Kursmaterialet finns på FITech MOOCs -webbsidan.

Kompletteringsmetoder

I kursen ingår självrättande test som du avlägger i egen takt. Dessutom ingår frågor som du dels kan fundera på själv, dels diskutera vid kaffebordet med familjen, kompisar eller kollegor.

Mer information i Åbo Akademi’s studiehandboken.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

Åbo Akademi University
Carina Gräsbeck

Further information about the course and studying

Åbo Akademi
FITech ICT contact person Åbo Akademi

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
ICT studies
Topics:
Digitalisation,
Software systems
Course code:
IT00CN89
Study credits:
3 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
Continuously on-going
Application deadline:
Continuously on-going
Host university:
Åbo Akademi University
Who can apply:
Adult learner
Teaching method:
Online
Teaching language:
Swedish
General prerequisites:
No prerequisites
Course suitable for:
Everyone interested in knowing what information technology is and for people considering further studies in the field
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.