Back to all courses

Introduktion till informationsteknologi

Individual course

Kursinnehåll

Digitaliseringen påverkar alla samhällsområden genom att förändra strukturer, processer och arbetssätt. Den här kursen ger en inblick i informationsteknologi och dess betydelse för digitaliseringen.

Under kursen får du både teoretisk och praktisk insikt i grunderna i datavetenskap och datateknik, genom teman såsom datalogiskt tänkande, algoritmer, mjuk- och hårdvara, internet, AI och data.

En utökad förståelse för digitaliseringens grunder ger dig en förbättrad beställarkompetens och förmåga att delta i samhällsdebatten. Kursen ger även en god grund för fortsatta studier inom informationsteknologi.

Arbetssätt

Kursen ges helt online via plattformen Moodle och arbetet delas upp i moduler. Till varje modul hör kursmaterial samt uppgifter. Du kan göra inlämningsuppgifterna helt självständigt och i egen takt under kursens gång.

Examination

Godkända inlämningsuppgifter och en slutdiskussion.

Mer information i Åbo Akademis studiehandbok. De som godkänts till kursen får ett välkommenmejl med information om kursen ca en vecka innan den inleds.

Du kan få ett digitalt kompetensmärke efter att du gjort denna kurs.

digitalisaatio tietojenkäsittelytiede software hardware ohjelmistot

Further information about the studies

Åbo Akademi
Carina Gräsbeck

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Topics:
Digitalisation,
Software systems
Course code:
IT00CD68
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
3.6.–16.8.2024
Application start date:
04.04.2024
Application deadline:
20.5.2024
Host university:
Åbo Akademi University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
Swedish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme