Back to all courses

Introduktion till informationsteknologi

Individual course

Kursinnehåll

Digitaliseringen påverkar alla samhällsområden genom att förändra strukturer, processer och arbetssätt. Den här kursen ger en inblick i informationsteknologi och dess betydelse för digitaliseringen.

Under kursen får du både teoretisk och praktisk insikt i grunderna i datavetenskap och datateknik, genom teman såsom datalogiskt tänkande, algoritmer, mjuk- och hårdvara, internet, AI och data.

En utökad förståelse för digitaliseringens grunder ger dig en förbättrad beställarkompetens och förmåga att delta i samhällsdebatten. Kursen ger även en god grund för fortsatta studier inom informationsteknologi.

Arbetssätt

Kursen kan tas helt online, men det ingår föreläsningar på Campus som det är frivilligt att ta del av. Föreläsningsschemat publiceras i studiehandboken. På Moodle finns även färdigt inbandade föreläsningar att se på enligt egen tidtabell under kursens gång.

Examination

Godkända inlämningsuppgifter och en slutdiskussion.

Mer information i Åbo Akademis studiehandbok. De som godkänts till kursen får ett välkommenmejl med information om kursen ca en vecka innan den inleds.

Du kan få ett digitalt kompetensmärke efter att du gjort denna kurs.

digitalisaatio tietojenkäsittelytiede software hardware ohjelmistot

Further information about the studies

Åbo Akademi
Carina Gräsbeck

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Category:
ICT Studies
Topics:
Digitalisation,
Software systems
Course code:
IT00CD68
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
5.9.–26.10.2023
Application start date:
01.06.2023
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Åbo Akademi University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Blended,
Online
Teaching language:
Swedish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme