Back to all courses

Introduktion till informationsteknologi

Individual course

Digitaliseringen påverkar alla samhällsområden genom att förändra strukturer, processer och arbetssätt. Den här kursen ger en inblick i informationsteknologi och dess betydelse för digitaliseringen.

Under kursen får du både teoretisk och praktisk insikt i grunderna i datavetenskap och datateknik, genom teman såsom datalogiskt tänkande, algoritmer, mjuk- och hårdvara, internet, AI och data.

En utökad förståelse för digitaliseringens grunder ger dig en förbättrad beställarkompetens och förmåga att delta i samhällsdebatten. Kursen ger även en god grund för fortsatta studier inom informationsteknologi.

Arbetssätt: Kursen ges helt online via plattformen Moodle och arbetet delas upp i moduler. Till varje modul hör kursmaterial (video och text) samt uppgifter som du får göra i egen takt.

Examination: Varje uppgift kan lösas på tre olika nivåer med olika poängantal. Detta innebär att du själv kan välja din ambitionsnivå i kursen. Förutom uppgifterna förutsätts varje deltagare delta i en slutdiskussion via webbkonferens. Beroende på deltagarnas antal och önskade studietakt kan vi ordna flera slutdiskussioner under sommaren. Vitsordet baseras på uppgifterna och slutdiskussionen.

Mer information i Åbo Akademis studiehandbok.

Du kan få ett digitalt kompetensmärke efter att du gjort denna kurs.

digitalisaatio tietojenkäsittelytiede software hardware ohjelmistot

Further information about the studies

Åbo Akademi
Carina Gräsbeck

Contact person for applications

FITech Network University
Monica Sandberg, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topics:
Digitalisation,
Software systems
Course code:
IT00CD68
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
6.9.–31.10.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Åbo Akademi University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Swedish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme