Back to all courses

IoT teollisessa liiketoiminnassa

Individual course

Ydinsisältö:

  • Hyödyntämisalueet ja esimerkkejä eri tyyppisistä sovellusratkaisuista
  • Osa-alueet: datan keruu ja analysointi, tiedonsiirtoteknikkat, pilvipalvelut, IoT-alustat, tietoturvavaatimukset
  • IoT:n potentiaali teollisessa liiketoiminnassa ja sen mahdollistamat uudentyyppiset liiketoimintamallit
  • Sovellusmahdollisuuksien tekninen arviointi

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa soveltaa osaamistaan löytääkseen yritykselle uusia IoT:n luomia liiketoimintamahdollisuuksia.
  • kykenee arvioimaan, miten IoT-ratkaisut hyödyntävät yrityksen liiketoimintaa.
  • osaa analysoida, mitä tietotekniikan eri osa-alueisiin liittyviä tietoja ja taitoja IoT-projektin toteuttamisessa tarvitaan.
  • osaa analysoida ja vertailla IoT-projektiin liittyviä erilaisia teknisiä toteutusvaihtoehtoja.

Lisätietoja Tampereen yliopiston kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

Tampere University
Marko Seppänen
marko.seppanen(at)tuni.fi

Contact person for applications

FITech Network University
Monica Sandberg
monica.sandberg(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Industrial internet
Course code:
PLA-62851
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
19.10.–6.12.2020
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Tampere University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Tampere
Language:
Finnish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.