Back to all courses

IoT teollisessa liiketoiminnassa

Individual course

Ydinsisältö:

  • Hyödyntämisalueet ja esimerkkejä eri tyyppisistä sovellusratkaisuista
  • Osa-alueet: datan keruu ja analysointi, tiedonsiirtoteknikkat, pilvipalvelut, IoT-alustat, tietoturvavaatimukset
  • IoT:n potentiaali teollisessa liiketoiminnassa ja sen mahdollistamat uudentyyppiset liiketoimintamallit
  • Sovellusmahdollisuuksien tekninen arviointi

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa soveltaa osaamistaan löytääkseen yritykselle uusia IoT:n luomia liiketoimintamahdollisuuksia.
  • kykenee arvioimaan, miten IoT-ratkaisut hyödyntävät yrityksen liiketoimintaa.
  • osaa analysoida, mitä tietotekniikan eri osa-alueisiin liittyviä tietoja ja taitoja IoT-projektin toteuttamisessa tarvitaan.
  • osaa analysoida ja vertailla IoT-projektiin liittyviä erilaisia teknisiä toteutusvaihtoehtoja.

Lisätietoja Tampereen yliopiston kurssisivulla.

Responsible teacher

Tampere University
Marko Seppänen
marko.seppanen(at)tuni.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Head of study services
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Industrial internet
Course code:
PLA-62851
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
19.10.–6.12.2020
Application deadline:
12.10.2020
Host university:
Tampere University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Tampere
Language:
Finnish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.