Back to all courses

Jäähdytystekniikka

Individual course

Kurssin sisältö:

  • jäähdytysprosessien perusteet
  • kylmäaineet
  • jäähdytysprosessin pääkomponentit ja niiden toiminta (mm. kompressorit, lauhduttimet ja höyrystimet)
  • lämpöpumput
  • laitostyypit ja niiden toiminta
  • käytännön sovellukset

Aikataulu:

Luennot perjantaisin klo 10–13, harjoitukset perjantaisin klo 13–15. Opetus tapahtuu etäopetuksena Zoomilla. Luennot ja harjoitukset eivät ole pakollisia ja ne tallennetaan. Kurssilla ei ole harjoitustyötä. Mikäli senhetkinen pandemiatilanne sallii, tentti järjestetään keväällä 2021 Tampereen yliopiston tiloissa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Further information about the studies

Tampere University
Seppo Syrjälä

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Category:
Energy storages
Topic:
Applications and technologies of energy storages
Course code:
KEB-70000
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
23.10.2020–28.2.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Tampere University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Basics of thermodynamics
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.