Back to all courses

Järjestelmien tietoturva

Individual course

Ydinsisältö:

  • Tietojärjestelmien tarvitsema tietoturva ja suojaaminen hyökkäyksiltä
  • Tietoturvallisuuden parantaminen kehittämällä järjestelmien nykyistä tietoturvallisuuden tasoa
  • Tietoturva-aukkojen havainnointi ja järjestelmien turvallisuusheikkouksien tiedostaminen/tunnistaminen

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää tietojärjestelmien turvallisuusvaatimukset ja on tietoinen järjestelmien haavoittuvuuksista. Opiskelija osaa parantaa järjestelmien turvallisuutta ja kehittää turvallisia kokonaisuuksia sekä etsiä tunnettuja haavoittuvuuksia. Kurssiharjoituksia voidaan käyttää teoreettisen tiedon havainnollistamiseen ja opettamiseen käytännön harjoitusten avulla.

Kurssi järjestetään verkko-opetuksena lukuunottamatta kampuksella tehtävää tenttiä. Tarkistathan opettajalta, onko EXAM-tentti sidottu tiettyyn EXAM-luokkaan ennen tentin suorittamista.

Lisätietoja kurssista Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

information security hyökkäys hakkerit virus virukset arjen tietoturva

Further information about the studies

Tampere University
Teemu Rauhala, ICT coordinator

Responsible teacher

Tampere University
Matti Monnonen

Contact person for applications

FITech
Monica Sandberg, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Category:
ICT studies
Topic:
Information security
Course code:
COMP.SEC.500
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
8.3.–31.5.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Tampere University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Blended
Place of contact learning:
Tampere
Teaching language:
Finnish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.