Back to all courses

Johdatus ohjelmistotuotantoon

Individual course

Ohjelmistojen rooli on kasvanut dramaattisesti  kaikessa inhimillisessä toiminnassa. Lähes kaikki liiketoiminta perustuu ohjelmistoihin.

Tällä kurssilla opitaan ammattimaisen ohjelmistotuotannon perusteet. Aluksi käydään läpi ohjelmistojen merkitys moderneissa tuotteissa ja palveluissa. Sen jälkeen kurssilla perehdytään kattavasti ohjelmistotuotannon käytäntöihin, menetelmiin ja prosesseihin.

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys ohjelmistotuotannosta kokonaisuutena. Se antaa vankan pohjan kaikille syventäville ohjelmistotuotannon kursseille.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

 • kuvailla ohjelmistotuotannon periaatteet, määritellä sen avainkäsitteet sekä käyttää ammattiterminologiaa,
 • kuvailla ohjelmistotuotannon ammattimaisena toimintana ja teollisuuden alana,
 • kuvailla tärkeitä ohjelmistotuotannon ammatillisia käytäntöjä ja toimia niiden mukaisesti,
 • kuvailla nykyaikaiset ohjelmistoprosessit ja valita soveltuvat tilanteen perusteella,
 • kuvailla ohjelmistotuotannon keskeisiä ongelman tunnistuksen ja strukturoinnin menetelmiä ja soveltaa niitä,
 • tunnistaa ja soveltaa keskeisiä nykyaikaisia ohjelmistotuotannon malleja, menetelmiä ja työkaluja sekä
 • kuvailla jatkuvan oppimisen ja ammatillisen kehityksen välttämättömyyden ohjelmistotuotannon alalla.

Kurssisisältö:

 • Ammattimaisen ohjelmistotuotannon periaatteet
 • Ohjelmistoprosessit
 • Ketterä ohjelmistokehitys
 • Vaatimusmäärittely
 • Järjestelmän mallintaminen
 • Arkkitehtuurisuunnittelu
 • Suunnittelu ja toteutus
 • Ohjelmistotestaus
 • Ohjelmiston evoluutio

Kurssi toteutetaan verkkototeutuksena Moodle-oppimisympäristössä. Suoritettavissa täysin verkossa kurssin alussa ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Oman työskentelynsä voi ajoittaa opiskeluviikon sisällä itse. Ei tenttiä.

Further information about the studies

University of Oulu
Arja Poranen
arja.poranen(at)oulu.fi

Responsible teacher

University of Oulu
Markku Oivo
markku.oivo(at)oulu.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Head of study services
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Software engineering
Course code:
811103P
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
26.10.–31.12.2020
Application deadline:
19.10.2020
Host university:
University of Oulu
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
Study suitable for:
Persons interested in information tecnology and who need basic knowledge of the field in their work or studies
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.