Back to all courses

Johdatus ohjelmistotuotantoon

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30

Kurssille etusijalla ovat ne henkilöt, joilla ei ole voimassaolevaa opinto-oikeutta suomalaiseen korkeakouluun.

Ohjelmistojen rooli on kasvanut dramaattisesti kaikessa inhimillisessä toiminnassa. Lähes kaikki liiketoiminta perustuu ohjelmistoihin.

Tällä kurssilla opitaan ammattimaisen ohjelmistotuotannon perusteet. Aluksi käydään läpi ohjelmistojen merkitys moderneissa tuotteissa ja palveluissa. Sen jälkeen kurssilla perehdytään kattavasti ohjelmistotuotannon käytäntöihin, menetelmiin ja prosesseihin.

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys ohjelmistotuotannosta kokonaisuutena. Se antaa vankan pohjan kaikille syventäville ohjelmistotuotannon kursseille.

Kurssisisältö

 • Ammattimaisen ohjelmistotuotannon periaatteet
 • Ohjelmistoprosessit
 • Ketterä ohjelmistokehitys
 • Vaatimusmäärittely
 • Järjestelmän mallintaminen
 • Arkkitehtuurisuunnittelu
 • Suunnittelu ja toteutus
 • Ohjelmistotestaus
 • Ohjelmiston evoluutio

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvailla ohjelmistotuotannon periaatteet, määritellä sen avainkäsitteet sekä käyttää ammattiterminologiaa,
 • kuvailla ohjelmistotuotannon ammattimaisena toimintana ja teollisuuden alana,
 • kuvailla tärkeitä ohjelmistotuotannon ammatillisia käytäntöjä ja toimia niiden mukaisesti,
 • kuvailla nykyaikaiset ohjelmistoprosessit ja valita soveltuvat tilanteen perusteella,
 • kuvailla ohjelmistotuotannon keskeisiä ongelman tunnistuksen ja strukturoinnin menetelmiä ja soveltaa niitä,
 • tunnistaa ja soveltaa keskeisiä nykyaikaisia ohjelmistotuotannon malleja, menetelmiä ja työkaluja sekä
 • kuvailla jatkuvan oppimisen ja ammatillisen kehityksen välttämättömyyden ohjelmistotuotannon alalla.

Opetus

Kurssi toteutetaan verkkototeutuksena Moodle-oppimisympäristössä. Suoritettavissa täysin verkossa kurssin alussa ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Oman työskentelynsä voi ajoittaa opiskeluviikon sisällä itse. Ei tenttiä.

Lisätietoja Oulun yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

University of Oulu
Markku Oivo

Further information about the course and studying

University of Oulu
FITech contact person Oulu

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topic:
Software engineering
Course code:
811103P
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
30.10.–31.12.2023
Application start date:
01.06.2023
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Oulu
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
Course suitable for:
Persons interested in information technology and who need basic knowledge of the field in their work or studies
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.