Back to all courses

Johdatus ohjelmointiin

Individual course

Tämä on ohjelmoinnista kiinnostuneille tarkoitettu yleissivistävä ohjelmointikurssi. Kurssi sopii erityisesti aikuisopiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita ohjelmoinnista ja miettivät pitäisikö asiaan paneutua tarkemmin. Käymällä läpi tämän kurssin ja tekemällä siihen liittyvät ohjelmointitehtävät voit muodostaa oman käytäntöön perustuvan näkemyksesi siitä, mitä ohjelmointi on ja päättää, haluatko paneutua siihen tarkemmin.

Kurssilla esitellään keskeisimmät Python-ohjelmointikielen peruskäskyt ja -rakenteet, kuten

  • tietojen syöttö ja tulostus
  • toistorakenteet
  • ehdollinen haarautuminen
  • aliohjelmat
  • tiedostonkäsittely
  • lista.

Itse kirjoitettavien ohjelmien toiminnasta saa välitöntä palautetta automaattitarkastuksen avulla. Kaikki tehtävät tehdään itsenäisesti omassa tahdissa etäopiskeluna ja tehtävien tekemisen tukena on keskustelufoorumi kysymyksiä varten.

Kurssilla esitellään ohjelmoinnin perusrakenteet ja niiden toiminta, jonka jälkeen ohjelmointia harjoitellaan käyttämällä samoja rakenteita omissa ohjelmissa. Kurssi koostuu kuudesta (6) moduulista, joiden jokaisen tekemiseen kannattaa varata 4 tuntia. Tämä on suuntaa antava aika-arvio, sillä jokainen on omanlaisensa oppija. Kurssin suorittamisen tukena on keskustelufoorumi, jossa kurssilla olevat voivat kysyä neuvoa.

Kurssin laajuus vastaa 27 työtuntia. Kurssiin sisältyy 9 tuntia luentovideoita ja ohjelmointitehtäviä. Tämä kurssi ei sisälly mihinkään LUTin tutkintorakenteeseen, joten sen voi sijoittaa tutkintorakenteessa tyypillisesti vain vapaavalintaisiin opintoihin.

Sisältö

Kurssilla käsitellään tiedon syöttö ja tulostus, muuttujat, tietotyypit, valintarakenne, toistorakenteet, aliohjelmat, lista ja tiedostonkäsittely sekä niiden käyttö ohjelmoinnissa. Kurssilla käytetään Python-ohjelmointikieltä ja ohjelmointiesimerkit on tehty Windows-ympäristössä, mutta tämä ei estä kurssin suorittamista muilla käyttöjärjestelmillä.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että osallistujille muodostuu omakohtaiseen kokemukseen perustuva käsitys ohjelmoinnista.

Esitietovaatimukset

Kurssille osallistuminen edellyttää tietokoneohjelmien ja tiedostojen sujuvaa käyttötaitoa, mutta kaikki ohjelmointiin liittyvät asiat käsitellään kurssilla, joten aiempaa ohjelmointikokemusta tai -osaamista ei tarvita. Ohjelmointi sopii hyvin laskentaan, joten monissa tehtävissä lasketaan erilaisia asioita. Laskenta rajoittuu kuitenkin perusoperaatioihin, tarvittavat kaavat annetaan valmiina tai ne löytyvät Internetistä, tyypillisesti Wikipediasta, ja keskeinen asia on esittää laskut käyttäen normaalilta näppäimistöltä löytyviä merkkejä.

Oppimateriaalit

Kurssin oppimateriaaleina toimivat LUTin Python-ohjelmointiopas, ohjelmointivideot sekä luentokalvot ja -videot. Materiaalit ovat saatavilla kurssin Moodle-ympäristössä. Viikkotehtävien tehtäväksiannot ovat Moodlessa ja itse tehdyt ohjelmat palautetaan Moodleen, jossa automaattitarkastus arvioi ohjelmien oikean toiminnan ja antaa palautteen siitä välittömästi.

Kurssilla käytetään Python-ohjelmointiympäristöä, jonka voi ladata osoitteesta http://python.org. Ohjelmat kannattaa tehdä omalla koneella omassa ohjelmointiympäristössä, mutta ohjelmat voi kirjoittaa myös suoraan tarkastusjärjestelmään mikäli ohjelmointiympäristöä ei pysty asentamaan omaan koneeseen.

Aikataulu

Kurssille voi ilmoittautua milloin tahansa. Ilmoittautumisprosessin jälkeen kurssin tekemisen voi aloittaa itselle sopivana ajankohtana ja tehdä sen itsenäisesti 60 päivän aikana LUTin Moodle-ympäristössä etäopiskeluna.

Arviointiskaala ja arviointimenetelmät

Hyväksytty/hylätty. Kurssilla on ohjelmointitehtäviä, jotka pitää tehdä hyväksytysti kurssin suorittamiseksi.

Lisätietoja LUT-yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

LUT University
Ilpo Kainulainen

Further information about the studies

LUT University
Uolevi Nikula, ICT coordinator

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Topic:
Programming
Course code:
CT10A0001
Study credits:
1 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
Continuously on-going
Application deadline:
Continuously on-going
Host university:
LUT University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Ability to use computer programs and files.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme