Back to all courses

Johdatus ohjelmointiin

Individual course

Haluatko tietää mitä ohjelmointi oikeasti on?

Tällä kurssilla tutustutaan ohjelmoinnin peruskäskyihin ja -rakenteisiin siinä määrin, että sinulle muodostuu omakohtaisen kokemuksen kautta ymmärrys ohjelmoinnista. Kurssimateriaalien avulla tutustut ohjelmoinnin periaatteisiin ja kokeilemalla käskyjä itse näet, miten ohjelmia tehdään. Kurssi esittelee ohjelmoinnin yleiskuvan, mutta ohjelmoinnin tutustumiskurssilla ei muodostu itsenäisen ohjelmoinnin edellyttämiä rutiineja ja siksi harva pystyy ohjelmoimaan itsenäisesti tämän kurssin jälkeen. 

Kurssille osallistuminen edellyttää yleistä tietokoneohjelmien ja tiedostojen sujuvaa käyttötaitoa, mutta kaikki ohjelmointiin liittyvät asiat käsitellään kurssimateriaaleissa. Kurssilla esitellään keskeisimmät ohjelmointikäskyt ja -rakenteet kuten tietojen syöttö ja tulostus, toistorakenteet, haarautuminen, aliohjelmat, tiedostonkäsittely ja lista. Kurssilla käytetään Python-ohjelmointikieltä ja itse kirjoitettavien ohjelmien toiminnasta saa välitöntä palautetta automaattitarkastuksen avulla.  

Kurssi edellyttää noin 27 tunnin työpanosta. Kurssi ei sisälly mihinkään LUTin tutkintorakenteeseen, mutta sen voi sisällyttää tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin. Kurssin voi tehdä LUTin Moodle-ympäristössä 60 päivän ajanjaksona itsenäisesti ja itselle sopivana aikana etäopiskeluna. 

Tutustu kurssiin tarkemmin täällä (PDF).

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

LUT University
Roope Luukkainen
roope.luukkainen(at)lut.fi

Further information about the studies

LUT University
Uolevi Nikula , ICT coordinator
uolevi.nikula(at)lut.fi

Contact person for applications

FITech Network University
Monica Sandberg
monica.sandberg(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Programming
Course code:
CT10A0001
Credits:
1 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
Continuously on-going
Application deadline:
Continuously on-going
Host university:
LUT University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
Ability to use computer programs and files.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme