Back to all courses

Johdatus tekoälyyn

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30

Kurssille valitaan ensisijaisesti sellaisia henkilöitä, joilla ei ole voimassaolevaa opiskeluoikeutta suomalaiseen yliopistoon.

Kurssi käsittelee ongelmanratkaisua tekoälypohjaisilla lähestymistavoilla. Kurssilla tutustutaan haku-, regressio-, luokittelu- ja ryhmittelytyyppisiin ongelmiin. Kurssilla tarkastellaan eroa ohjatun ja ohjaamattoman oppimisen välillä. Kurssi kattaa myös mittareita valittujen menetelmien suorituskyvyn mittaamiseksi.

Opintojakson jälkeen opiskelija kykenee auttavasti tunnistamaan ongelman ratkaisemisessa mahdollisesti soveliaat tekoälytekniikat, osaten erottaa toisistaan haku-, regressio-, luokittelu- ja ryvästysongelmat, pystyen selittämään ohjatun ja ohjaamattoman oppimisen käytön sekä suorituskyvyn mittaamisen menetelmät ja metriikat.

Kurssin sisältö:

  1. Johdanto: tekoälyn merkitys
  2. Hakumenetelmät: pelien tekoäly
  3. Regressiomenetelmät: kausaliteettien oppiminen
  4. Luokittelumenetelmät: kategorioiden tunnistus
  5. Ryvästysmenetelmät: luokkarakenteiden tunnistus
  6. Ohjattu oppiminen
  7. Ohjaamaton oppiminen

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena. Lisäksi mahdollisuus suorittaa kurssi myös täysin verkossa kurssiaikataulun puitteissa.

FITech pidättää oikeuden kurssiaikataulujen muutoksiin. Ajantasaisin tieto löytyy Oulun yliopiston kurssitiedoista ja kurssin opettajalta.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

alkeet johdanto AI artificial intelligence ohjelmointi programming

Further information about the studies

University of Oulu
Riku Hietaniemi , ICT coordinator
riku.hietaniemi(at)oulu.fi

Contact person for applications

FITech
Monica Sandberg , Study services designer
monica.sandberg(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
AI and machine learning
Course code:
521160P
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
15.3.–4.5.2021
Application deadline:
8.3.2021
Host university:
University of Oulu
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Contact,
Online
Place of contact learning:
Oulu
Language:
Finnish
General prerequisites:
No prerequisites, but programming skills are beneficial. Recommended prerequisite course is "Ohjelmoinnin alkeet".
Study suitable for:
Anyone interested in artificial intelligence with no prior experience in the subject.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme