Back to all courses

Johdatus tekoälyyn

Individual course

Kurssi käsittelee ongelmanratkaisua tekoälypohjaisilla lähestymistavoilla. Kurssilla tutustutaan haku-, regressio-, luokittelu- ja ryhmittelytyyppisiin ongelmiin. Kurssilla tarkastellaan eroa ohjatun ja ohjaamattoman oppimisen välillä. Kurssi kattaa myös mittareita valittujen menetelmien suorituskyvyn mittaamiseksi.

Opintojakson jälkeen opiskelija kykenee auttavasti tunnistamaan ongelman ratkaisemisessa mahdollisesti soveliaat tekoälytekniikat, osaten erottaa toisistaan haku-, regressio-, luokittelu- ja ryvästysongelmat, pystyen selittämään ohjatun ja ohjaamattoman oppimisen käytön sekä suorituskyvyn mittaamisen menetelmät ja metriikat.

Kurssin sisältö:

  • Johdatus tekoälyyn
  • Hakumenetelmät
  • Ohjattu oppiminen
  • Regressio
  • Luokittelu
  • Datan esikäsittely
  • Ohjaamaton oppiminen
  • Vahvistusoppiminen
  • Neuroverkot

Kurssin toteutustavat:

Kurssi toteutetaan täysin etäopetuksena. Luento-opetus 42 h, ryhmätyöskentely 70 h ja itsenäinen opiskelu 23 h. Harjoitteet on mahdollista tehdä ryhmätyöskentelynä monialaisissa ryhmissä. Kurssia voi tehdä omaan tahtiin lukuunottamatta viikkotenttejä, jotka ovat kaikilla samaan aikaan. Kurssilla ei ole lopputenttiä

FITech pidättää oikeuden kurssiaikataulujen muutoksiin. Ajantasaisin tieto löytyy Oulun yliopiston kurssitiedoista ja kurssin opettajalta.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Kurssille valitaan ensisijaisesti sellaisia henkilöitä, joilla ei ole voimassaolevaa opiskeluoikeutta suomalaiseen yliopistoon.

alkeet johdanto AI artificial intelligence ohjelmointi programming

Further information about the studies

University of Oulu
Riku Hietaniemi , ICT coordinator
riku.hietaniemi(at)oulu.fi

Contact person for applications

FITech Network University
Monica Sandberg , Student services specialist
monica.sandberg(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
AI and machine learning
Course code:
521160P
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
15.3.–4.5.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Oulu
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
No prerequisites, but programming skills are beneficial. Recommended prerequisite course is "Ohjelmoinnin alkeet".
Study suitable for:
Anyone interested in artificial intelligence with no prior experience in the subject.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme