Back to all courses

Johdatus tietokonejärjestelmiin

Individual course

Tällä kurssilla käsitellään tietokoneen arkkitehtuuria ja keskusyksikön (CPU) toimintaa. Kurssin aiheita ovat tietotyypit ja muistinhallinta, keskeytykset, laiterekisterit ja I/O, tietokoneen ohjelmointi ja laiteläheinen ohjelmointi sekä C-kielen perusteet.

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää tietokoneen arkkitehtuurin ja keskusyksikön toiminnan yleisellä tasolla.

  • Hän hallitsee tietokoneen lukujärjestelmät ja tiedon esitystavat.
  • Hän hallitsee yleisellä tasolla kommunikoinnin oheislaitteiden kanssa.
  • Hän osaa toteuttaa pienimuotoisia C-kielisiä ohjelmia työasemille ja sulautetulle laitteelle.
  • Hän tunnistaa miten laiteläheinen ohjelmointi eroaa yleisestä ohjelmoinnista.

Lisätietoa kurssista Oulun yliopiston kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

tietokonetekniikka computer engineering ohjelmointi C-ohjelmointi

Responsible teacher

University of Oulu
Teemu Leppänen

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topic:
Computer engineering
Course code:
521287A
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
30.8.–16.12.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Oulu
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Blended
Place of contact learning:
Oulu
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Elementary programming skills.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.