Back to all courses

Johdatus tietotekniikkaan

Individual course

Huom! Tälle kurssille haetaan Turun avoimen yliopiston kautta. Kurssin hakuaika on 1.–25.8.2023.

Tämä kurssi valmistaa ja perehdyttää tietotekniikkaan aiheena. Sopii johdantokurssiksi alan opintoihin.

Kurssin sisältö

 • Tietotekniikan historiaa
 • Tiedon esittäminen symbolisesti
 • Algoritmit ja laskettavuus
 • Ohjelmointi ja ohjelmistotuotanto
 • Laitteistot
 • Tietoverkot
 • Tietokoneen ja ihmisen vuorovaikutus
 • Tietotekniikan etiikka

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut opiskelija

 • ymmärtää tietotekniikan eri osa-alueiden perusteet sekä niiden yhteydet toisiinsa.
 • hahmottaa tietotekniikan mahdollistaman kommunikoinnin eri ulottuvuudet.
 • osaa muodostaa kokonaiskuvan tietotekniikan historiasta.
 • osaa motivoitua oppimaan tietotekniikan menetelmiä ja lähestymistapoja.
 • osaa sijoittaa myöhempien tietotekniikan opintojen sisällön osaksi suurempaa kokonaisuutta.

Opetuksen aikataulu

Etänä tapahtuvaa opetusta on maanantaisin 16:15-18:00 ja torstaisin 17:00-19:00 ja kaikki luentosessiot tallennetaan, eli niitä voi katsoa myös verkossa. Kurssi kestää viikot 35-41 jonka jälkeen viikosta 42 alkaen voi suorittaa tentin. Tentti järjestetään luultavasti exam-tenttinä, jolloin se on sitten muutamia viikkoja auki kerrallaan (selviää kurssin aikana).

Suoritustapa

 • Luennot (verkossa) ja viikkoharjoitukset (verkossa)
 • Ryhmätyöt (verkossa)
 • Kirjoitelma (verkossa) tai Exam-tentti kampuksella

Lisätietoja Turun yliopiston opinto-oppaassa.

Responsible teacher

University of Turku
Jouni Smed

Further information about the course and studying

University of Turku
Timo Vasankari

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topic:
Data science
Course code:
TKO_7098
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
1.8.–22.10.2023
Application start date:
01.08.2023
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Turku
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Blended,
Online
Place of contact learning:
Turku
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
No prerequisites.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.