Back to all courses

Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet

Individual course

Liiketoiminta ja teknologian kehitys kulkevat käsi kädessä: teknologian avulla sekä luodaan uutta liiketoimintaa että tuetaan olemassa olevaa. IT-alan ammattilaisella on tärkeää olla perusymmärrys keskeisistä ohjelmistoliiketoimintaan liittyvistä osa-alueista

Kurssilla käsitellään ohjelmistoliiketoimintaa kolmesta eri näkökulmasta: toimiala, liiketoimintalogiikka ja ohjelmistoyrityksen oma toiminta.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

  • selittää, miten toimiala rakentuu,
  • kuvailla ohjelmistoalan liiketoimintalogiikkaa, kuten tyypillisesti käytettyjä liiketoimintamalleja ja perusteluja niiden käytölle,
  • kuvailla ohjelmistoyrityksen toiminnan tärkeitä osa-alueita sekä
  • kuvailla ohjelmistoliiketoimintaan liittyviä oikeudellisia kysymyksiä.

Kurssi on suoritettavissa täysin verkossa kurssin alussa ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Oman työskentelynsä voi ajoittaa opiskeluviikon sisällä itse. Kurssilla ei ole tenttiä.

Further information about the studies

University of Oulu
Arja Poranen
arja.poranen(at)oulu.fi

Responsible teacher

University of Oulu
Marianne Kinnula
marianne.kinnula(at)oulu.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Head of study services
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Digitalisation
Course code:
811174P
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
7.1.–14.3.2021
Application deadline:
Application dates will be announced later
Host university:
University of Oulu
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
Tieteellisen kirjoittamisen perustaidot (akateemisen esseen rakenne, viittaaminen, tiedon hakeminen, kriittinen ajattelu, analyyttinen ote). Taidot voi oppia esimerkiksi Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin -kurssilla.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme