Back to all courses

Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet

Individual course

Liiketoiminta ja teknologian kehitys kulkevat käsi kädessä: teknologian avulla sekä luodaan uutta liiketoimintaa että tuetaan olemassa olevaa. IT-alan ammattilaisella on tärkeää olla perusymmärrys keskeisistä ohjelmistoliiketoimintaan liittyvistä osa-alueista

Kurssilla käsitellään ohjelmistoliiketoimintaa kolmesta eri näkökulmasta: toimiala, liiketoimintalogiikka ja ohjelmistoyrityksen oma toiminta.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

  • selittää, miten toimiala rakentuu,
  • kuvailla ohjelmistoalan liiketoimintalogiikkaa, kuten tyypillisesti käytettyjä liiketoimintamalleja ja perusteluja niiden käytölle,
  • kuvailla ohjelmistoyrityksen toiminnan tärkeitä osa-alueita sekä
  • kuvailla ohjelmistoliiketoimintaan liittyviä oikeudellisia kysymyksiä.

Kurssi on suoritettavissa täysin verkossa kurssin alussa ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Oman työskentelynsä voi ajoittaa opiskeluviikon sisällä itse. Kurssilla ei ole tenttiä.

Further information about the courses and studying

University of Oulu
Riku Hietaniemi
riku.hietaniemi(at)oulu.fi

Responsible teacher

University of Oulu
Marianne Kinnula
marianne.kinnula(at)oulu.fi

Contact person for applications

FITech
Monica Sandberg , Study services designer
monica.sandberg(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topics:
Software engineering,
Software systems
Course code:
811174P
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
21.1.–4.3.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Oulu
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
Basic knowledge of academic writing (the structure of an academic essay, references, information retrieval, critical thinking, analytical approach).
Study suitable for:
Persons interested in data science and who need basic knowledge of the field in their work or studies
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme