Back to all courses

Teknologiainnovaatiot ja -liiketoiminta

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30

Kurssille valitaan ensisijaisesti sellaisia henkilöitä, joilla ei ole voimassaolevaa opiskeluoikeutta suomalaiseen korkeakouluun.

Kurssin sisältö

Liiketoiminta ja teknologian kehitys kulkevat käsi kädessä: teknologian avulla sekä luodaan uutta liiketoimintaa että tuetaan olemassa olevaa. IT-alan ammattilaisella on tärkeää olla perusymmärrys keskeisistä ohjelmistoliiketoimintaan liittyvistä osa-alueista

Kurssilla käsitellään ohjelmistoliiketoimintaa kolmesta eri näkökulmasta: toimiala, liiketoimintalogiikka ja ohjelmistoyrityksen oma toiminta.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuasi osaat

  • selittää, miten toimiala rakentuu,
  • kuvailla ohjelmistoalan liiketoimintalogiikkaa, kuten tyypillisesti käytettyjä liiketoimintamalleja ja perusteluja niiden käytölle,
  • kuvailla ohjelmistoyrityksen toiminnan tärkeitä osa-alueita sekä
  • kuvailla ohjelmistoliiketoimintaan liittyviä oikeudellisia kysymyksiä.

Suoritustapa

Kurssi on suoritettavissa täysin verkossa kurssin alussa ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Luentotallenteet ja viikoittaiset tehtävät löytyvät kurssialustalta. Oman työskentelynsä voi ajoittaa opiskeluviikon sisällä itse. Kurssilla ei ole tenttiä.

Tarkemmat tiedot toteutuksesta ja aikataulusta ovat saatavilla Moodle-kurssisivulla kurssin alkamisen jälkeen.

Kurssi oli aiemmin tarjolla nimellä Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet.

Lisätietoja Oulun yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

University of Oulu
Marianne Kinnula

Further information about the courses and studying

University of Oulu
FITech contact person Oulu

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topics:
Business,
Software engineering,
Software systems
Course code:
811178P
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
8.1.–10.3.2024
Application start date:
07.11.2023
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Oulu
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Basic knowledge of academic writing (the structure of an academic essay, references, information retrieval, critical thinking, analytical approach).
Course suitable for:
Persons interested in data science and who need basic knowledge of the field in their work or studies
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme