Back to all courses

Ohjelmistotuotannon peruskurssi

Individual course

Kurssi perehdyttää ohjelmistotuotannon yleisperiaatteisiin sekä sen tärkeimpiin osa-alueisiin. Kurssin keskeistä sisältöä ovat ohjelmistotuotannon elinkaarimalli, elinkaaren eri työvaiheet (vaatimusanalyysi, suunnittelu, toteutus, ylläpito) sekä näitä tukevat toiminnot. Kurssilla käytetään UML-kuvauskielen käyttöä olioparadigman mukaisen ohjelmistohankkeen eri työvaiheissa.

Ohjelmistotuotanto (software engineering) käsittää monimutkaisten ohjelmistojärjestelmien suunnittelun, toteuttamisen ja ylläpidon liiketoimintaorganisaatiossa. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää ohjelmistokehitysprosessin kokonaisuutena sekä tuntee ohjelmistotuotannon erityispiirteet ja haasteet insinöörialana. Lisäksi opiskelija oppii ohjelmistohankkeen keskeisten työvaiheiden sisällön ja merkityksen sekä projektityöskentelyn perusteet ohjelmistohankkeessa.

Lisätietoa Turun yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teachers

University of Turku
Tuomas Mäkilä
tuomas.makila(at)utu.fi
University of Turku
Tapani Joelsson
tapani.joelsson(at)utu.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Service designer
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start the application process
Start the application process
Category:
ICT Studies,
Technical studies
Topics:
Industrial engineering and management,
Software engineering
Course code:
DTEK1201
Credits:
4 ECTS
Level:
Teaching period:
2.9.–27.10.2019
Application deadline:
22.8.2019
Host university:
University of Turku
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Contact
Place of contact learning:
Turku
Language:
Finnish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.