Back to all courses

Ohjelmistotuotannon peruskurssi

Individual course

Ohjelmistotuotanto (software engineering) käsittää monimutkaisten ohjelmistojärjestelmien suunnittelun, toteuttamisen ja ylläpidon liiketoimintaorganisaatiossa. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää ohjelmistokehitysprosessin kokonaisuutena sekä tuntee ohjelmistotuotannon erityispiirteet ja haasteet insinöörialana. Lisäksi opiskelija oppii ohjelmistohankkeen keskeisten työvaiheiden sisällön ja merkityksen sekä projektityöskentelyn perusteet ohjelmistohankkeessa.

Kurssi perehdyttää ohjelmistotuotannon yleisperiaatteisiin sekä sen tärkeimpiin osa-alueisiin. Kurssin keskeistä sisältöä ovat ohjelmistotuotannon elinkaarimalli, elinkaaren eri työvaiheet (vaatimusanalyysi, suunnittelu, toteutus, ylläpito) sekä näitä tukevat toiminnot. Kurssilla käytetään UML-kuvauskielen käyttöä olioparadigman mukaisen ohjelmistohankkeen eri työvaiheissa.

Lisätietoa Turun yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

University of Turku
Tuomas Mäkilä
tuomas.makila(at)utu.fi

Contact person for applications

FITech
Monica Sandberg , Student services designer
monica.sandberg(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies,
Technical studies
Topics:
Industrial engineering and management,
Software engineering
Course code:
DTEK1201
Credits:
4 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
31.8.–25.10.2020
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Turku
Study is open for:
Degree student
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Turku
Language:
English,
Finnish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.