Back to all courses

Ohjelmistotuotannon peruskurssi

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 20

Kurssi perehdyttää ohjelmistotuotannon yleisperiaatteisiin sekä sen tärkeimpiin osa-alueisiin. Kurssin keskeistä sisältöä ovat ketterän ohjelmistokehityksen perustyömenetelmät ja ohjelmistotuotannon elinkaarimalli eri työvaiheineen (vaatimusanalyysi, suunnittelu, toteutus, ylläpito), sekä näitä tukevat toiminnot. Kurssilla tutustutaan myös UML-kuvauskielen hyödyntämiseen ohjelmiston suunnittelussa.

Ohjelmistotuotanto (software engineering) käsittää monimutkaisten ohjelmistojärjestelmien suunnittelun, toteuttamisen ja ylläpidon liiketoimintaorganisaatiossa.

Kurssin suorittaneet opiskelijat tuntevat

  • ohjelmistotuotannon erityispiirteet ja haasteet insinöörialana
  • ohjelmistokehitysprosessin kokonaisuuden ja projektityöskentelyn periaatteet
  • asiakkaan roolin ohjelmiston suunnittelu- ja toteutusprosessissa
  • ketterien työmenetelmien periaatteet ja osaavat soveltaa yhtä menetelmää
  • jatkuvan kehittämisen (DevOps) toimintamallin ja sen menetelmien jatkuva integraatio (CI) / jatkuva toimitus (CD) periaatteet.

Lisätietoa Turun yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

software project, devaus, devaaja, software development, agile

Responsible teacher

University of Turku
Tuomas Mäkilä

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topics:
Industrial engineering and management,
Software engineering
Course code:
DTEK0094
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
29.8.–23.10.2022
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Turku
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Blended
Place of contact learning:
Turku
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Knowledge in programming and version control, basics of object-oriented programming.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.