Back to all courses

Ohjelmistotuotannon peruskurssi

Individual course

Mikäli osallistut tähän kurssiin osana FITech-sivuainetta niin huomioithan, että sivuaineet ovat FITechin tarjonnassa viimeisen kerran lukuvuonna 2021-2022. Tarkista yksittäisten kurssien tuleva saatavuus kurssien tiedoista.

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 20

Kurssi perehdyttää ohjelmistotuotannon yleisperiaatteisiin sekä sen tärkeimpiin osa-alueisiin. Kurssin keskeistä sisältöä ovat ketterän ohjelmistokehityksen perustyömenetelmät ja ohjelmistotuotannon elinkaarimalli eri työvaiheineen (vaatimusanalyysi, suunnittelu, toteutus, ylläpito), sekä näitä tukevat toiminnot. Kurssilla tutustutaan myös UML-kuvauskielen hyödyntämiseen ohjelmiston suunnittelussa.

Ohjelmistotuotanto (software engineering) käsittää monimutkaisten ohjelmistojärjestelmien suunnittelun, toteuttamisen ja ylläpidon liiketoimintaorganisaatiossa.

Kurssin suorittaneet opiskelijat tuntevat:

  • ohjelmistotuotannon erityispiirteet ja haasteet insinöörialana
  • ohjelmistokehitysprosessin kokonaisuuden ja projektityöskentelyn periaatteet
  • asiakkaan roolin ohjelmiston suunnittelu- ja toteutusprosessissa
  • ketterien työmenetelmien periaatteet ja osaavat soveltaa yhtä menetelmää
  • jatkuvan kehittämisen(DevOps) toimintamallin ja sen menetelmien jatkuva integraatio(CI)/jatkuva toimitus(CD) periaatteet

Lisätietoa Turun yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

University of Turku
Tuomas Mäkilä

Contact person for applications

FITech Network University
Monica Sandberg, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
ICT Studies,
Technical studies
Topics:
Industrial engineering and management,
Software engineering
Course code:
DTEK0094
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
30.8.–24.10.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Turku
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Turku
Language:
Finnish
General prerequisites:
Olio-ohjelmoinnin perusteet, versionhallinnan tuntemus, kokemusta ohjelmoinnista
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.