Back to all courses

Ohjelmointi 1

Individual course

Opintojakson aikana opit tekemään pieniä ohjelmia käyttäen C#-kieltä.

Kurssin sisältö

Keskeisimmät käsitteet:

  • Muuttuja
  • Toistorakenne
  • Ehtorakenne
  • Taulukko, lista
  • Merkkijono
  • Aliohjelma ja funktio
  • Oliot ja metodit

Osaamistavoitteet

Opintojakson lopussa opiskelija

  • osaa selittää rakenteisen ohjelmoinnin ja olio-ohjelmoinnin perusperiaatteet.
  • löytää yksinkertaiseen ongelmanratkaisuun sopivat algoritmit, tietotyypit ja tietorakenteet.
  • osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen tietokonepelin tai muun sovelluksen hyväksikäyttäen C#-kieltä ja Jypeli-ohjelmointikirjastoa.

Kurssimateriaali

Kurssin materiaali löytyy täältä.

Käytetyt työkalut: C#, Visual Studio 2022, Jypeli-kirjasto. Työkalujen latauslinkit: https://tim.jyu.fi/view/kurssit/tie/ohj1/tyokalut/index

Opetus

Opetus on aikatauluun sidottua. Materiaali/tallenteet ovat saatavilla.

Aikatauluun sidotut osasuoritukset: harjoitustehtäviä (“demoja”), harjoitustyö, debuggausnäyte ja tentti. Aikataulu ilmoitetaan kurssin aluksi.

Suoritustapa

Harjoitustehtäviä (“demoja”), harjoitustyö, debuggausnäyte ja tentti.

Huomioithan, että kurssin työmäärä on n. 15h per viikko.

Lisätietoja Jyväskylän yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teachers

University of Jyväskylä
Antti-Jussi Lakanen, Senior lecturer
University of Jyväskylä
Vesa Lappalainen, Lecturer

Further information about the course and studying

University of Jyväskylä
Annemari Auvinen

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topics:
5G technology,
Data science,
Programming
Course code:
ITKP102
Credits:
6 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
11.1.–16.6.2022
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Jyväskylä
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
Ei esitietovaatimuksia.
Study suitable for:
Kurssi soveltuu opiskelijoille, jotka voivat sitoutua (keskimäärin) noin 14,5 tunnin viikottaiseen työmäärään.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.