Back to all courses

Ohjelmointi

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30 (joista max. 5 tutkinto-opiskelijoita)

Kurssilla opitaan ohjelman suunnittelun ja toteutuksen eri työvaiheet ja opitaan ohjelman perusrakenteita (määrittelyt, muuttujat, taulukot, sijoitus-, ehto- ja toistolauseet, metodit ja niiden kutsut, syöttö ja tulostus) Java-kielellä.

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää ohjelman suunnittelun ja toteutuksen eri työvaiheet ja osaa rutiininomaisesti tehdä pieniä tietokoneohjelmia ohjelmoinnin perusrakenteita käyttäen. Opintojakso kehittää analyyttisiä taitoja, luovuutta sekä ongelmanratkaisukykyä.

Lisätietoja Vaasan yliopiston kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

koodaus, koodaaminen, koodari, devaus, devaaja

Responsible teacher

University of Vaasa
Teemu Saari

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topic:
Programming
Course code:
TITE1070
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
4.10.–26.11.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Vaasa
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Blended
Place of contact learning:
Vaasa
Teaching language:
Finnish
Course suitable for:
Everyone interested in programming
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme