Back to all courses

Programmering I

Individual course

Kursinnehåll

Efter genomgången kurs förstår den studerande principerna bakom program och programexekvering samt kan skriva enkla, välstrukturerade och väldokumenterade program i ett imperativt programmeringsspråk.

Grunderna i strukturerad programmering tas upp med hjälp av enkla exempel, där problemlösning och modularisering betonas. Testning och felsökning behandlas också och betonas speciellt i de handledda räkneövningarna. I kursen behandlas också text- och filhantering samt undantagshantering.

Ett genomgående tema i alla programmeringskurser är att uppmuntra de studerande till kreativt tänkande, till att finna lösningar också på nya och inte tidigare genomgångna problem. Tonvikten ligger på självständig problemlösning snarare än på utlärande av tekniker.

Undervisning och examination

  • Kursen består av inspelade lektioner, självständigt studerande av kursmaterial och individuella programmeringsuppgifter på kursplattformen ViLLE. Allt sker på distans.
  • Preliminära tentdatum är må 19.8 och fre 23.8 kl. 17-20.
  • Exakt information ges i samband med att kursen inleds.

Mer information i Åbo Akademi’s studiehandbok. De som godkänts till kursen får ett välkommenmejl med information om kursen ca en vecka innan den inleds.

Du kan få ett digitalt kompetensmärke efter att du gjort denna kurs.

Python ohjelmointi ohjelmoinnin perusteet testaus ruotsiksi ruotsinkielinen Swedish

Further information about the studies

Åbo Akademi
Carina Gräsbeck, FITech ICT contact person

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Topic:
Programming
Course code:
IT00CD69
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
3.6.–16.8.2024
Application start date:
04.04.2024
Application deadline:
20.5.2024
Host university:
Åbo Akademi University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
Swedish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme