Back to all courses

Programmering I

Individual course

Kursinnehåll

Efter genomgången kurs förstår den studerande principerna bakom program och programexekvering samt kan skriva enkla, välstrukturerade och väldokumenterade program i ett imperativt programmeringsspråk.

Grunderna i strukturerad programmering tas upp med hjälp av enkla exempel, där problemlösning och modularisering betonas. Testning och felsökning behandlas också och betonas speciellt i de handledda räkneövningarna. I kursen behandlas också text- och filhantering samt undantagshantering.

Ett genomgående tema i alla programmeringskurser är att uppmuntra de studerande till kreativt tänkande, till att finna lösningar också på nya och inte tidigare genomgångna problem. Tonvikten ligger på självständig problemlösning snarare än på utlärande av tekniker.

Undervisning

Kursen är helt online och alla föreläsningar är förinspelade. Inga föreläsningar kommer att hållas på campus eller via ZOOM. En del av kursuppgifterna kommer att göras i par. Kursschemat uppdateras i Studiehandboken.

Mer information i Åbo Akademi’s studiehandbok.

Du kan få ett digitalt kompetensmärke efter att du gjort denna kurs.

Python ohjelmointi ohjelmoinnin perusteet testaus

Further information about the studies

Åbo Akademi
Carina Gräsbeck , FITech ICT contact person
carina.grasbeck(at)abo.fi

Contact person for applications

FITech Network University
Monica Sandberg , Student services specialist
monica.sandberg(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Programming
Course code:
IT00CD69-3007
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
24.1.–18.4.2022
Application deadline:
16.1.2022
Host university:
Åbo Akademi University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Swedish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme