Back to all courses

Programmering I

Individual course

Efter genomgången kurs skall den studerande förstå principerna bakom program och programexekvering samt kunna skriva enkla, välstrukturerade och väldokumenterade program i ett imperativt programmeringsspråk.

Grunderna i strukturerad programmering tas upp med hjälp av enkla exempel, där problemlösning och modularisering betonas. Testning och felsökning behandlas också och betonas speciellt i de handledda räkneövningarna. I kursen behandlas också text- och filhantering samt undantagshantering.

Ett genomgående tema i alla programmeringskurser är att uppmuntra de studerande till kreativt tänkande, till att finna lösningar också på nya och inte tidigare genomgångna problem. Tonvikten ligger på självständig problemlösning snarare än på utlärande av tekniker.

Kursen kommer att erbjudas på distans och alla föreläsningar ordnas dagtid. Laborationer, lektioner och handledning strömmas via ZOOM. Kursuppgifterna kommer att göras i par. Kursschemat uppdateras i studiehandboken.

Mer information i Åbo Akademi’s studiehandboken.

You can get a digital badge after completing this course.

NB! You will find this course under the name “FITech-ICT Fall 2020” on the application form.

Further information about the studies

Åbo Akademi
FITech ICT contact person
fitech-ict(at)abo.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Head of study services
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Programming
Course code:
456110.0
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
31.8.–25.10.2020
Application deadline:
24.8.2020
Host university:
Åbo Akademi University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Swedish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme