Back to all courses

Programmering I

Individual course

Kursinnehåll

Efter genomgången kurs förstår den studerande principerna bakom program och programexekvering samt kan skriva enkla, välstrukturerade och väldokumenterade program i ett imperativt programmeringsspråk.

Grunderna i strukturerad programmering tas upp med hjälp av enkla exempel, där problemlösning och modularisering betonas. Testning och felsökning behandlas också och betonas speciellt i de handledda räkneövningarna. I kursen behandlas också text- och filhantering samt undantagshantering.

Ett genomgående tema i alla programmeringskurser är att uppmuntra de studerande till kreativt tänkande, till att finna lösningar också på nya och inte tidigare genomgångna problem. Tonvikten ligger på självständig problemlösning snarare än på utlärande av tekniker.

Undervisning

Samtliga föreläsningar och handledning sker på campus och bandas inte in. Kursen kräver ca 12 h arbete/vecka. Schemat publiceras i studiehandboken och kursplattform är ViLLE. Kursen är primärt avsedd för dem som kan delta på Campus, men det går att ta kursen online i och med att det finns färdigt inbandade föreläsningsserier från tidigare år.

Mer information i Åbo Akademi’s studiehandbok. De som godkänts till kursen får ett välkommenmejl med information om kursen ca en vecka innan den inleds.

Du kan få ett digitalt kompetensmärke efter att du gjort denna kurs.

Python ohjelmointi ohjelmoinnin perusteet testaus

Further information about the studies

Åbo Akademi
Carina Gräsbeck, FITech ICT contact person

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topics:
Digitalisation,
Programming
Course code:
IT00CD69
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
5.9.–26.10.2022
Application deadline:
29.8.2022
Host university:
Åbo Akademi University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Place of contact learning:
Turku
Language:
Swedish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme