Back to all courses

Programmering II

Individual course

Kursinnehållet: Objektorienterad programmering i Java.

Efter en godkänd kurs kan den studerande:

  • Designa och implementera klasshierarkier
  • Tillämpa objektorienterade programmeringstekniker i små program
  • Använda färdiga bibliotek av enkla datastrukturer, GUI-komponenter, …

Allmänfärdigheter:

  • Analytiskt och systematiskt tänkesätt
  • Problemlösningsförmåga

Mer information i Åbo Akademi’s studiehandboken.

You can get a digital badge after completing this course.

Further information about the studies

Åbo Akademi
FITech ICT contact person
fitech-ict(at)abo.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Service designer
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start the application process
Start the application process
Category:
ICT Studies
Topic:
Programming
Course code:
456111.0
Credits:
5 ECTS
Teaching period:
28.10.2019.–31.1.2020
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Åbo Akademi University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Level of studies:
Basic
Teaching methods:
Online
Language:
Swedish
General prerequisites:
Courses Introduktion till informationsteknologi, Programmering I.