Back to all courses

Programmering II

Individual course

Denna kurs ger en introduktion till objektorienterad programmering i Java.

Kursen är för dig ifall du kan svara “ja” på alla av följande tre frågor:

 1. Har du programmerat tidigare?
 2. Vill du lära dig objektorienterad programmering och Java?
 3. Föredrar du stimulerande middagsdiskussioner framför torra och tråkiga tekniska beskrivningar?

Kursen är antagligen inte för dig ifall du kan svara “ja” på någon av följande tre frågor:

 1. Är din bakgrund i programmering begränsad till HTML?
 2. Är du superbra på C++ och vill ha referensinformation om Java?
 3. Tycker du att en teknisk kurs inte kan vara allvarlig ifall du ser en bild av en anka eller en flodhäst?

Efter godkänd kurs kan den studerande

 • Skapa egna klasser och objekt
 • Skapa objektorienterade program som använder sig av klassarv, inkapsling och polymorfism
 • Strukturera sina objektorienterade program med hjälp av klasser och paket
 • Skapa program med hjälp av abstrakta klasser och Java Interface
 • Utnyttja APIn för färdig funktionalitet i sina program

Kursen kan tas helt online, men det ingår föreläsningar och gemensamma programmeringstillfällen på Campus som det är frivilligt att ta del av. Föreläsningsschemat publiceras i studiehandboken. På Moodle finns även färdigt inbandade föreläsningar att se på enligt egen tidtabell under kursens gång. Fyra programmeringsuppgifter ingår med deadline ca 2 veckor från varandra, ingen tentamen. Sista deadline blir under julveckan.

Mer information i Åbo Akademi’s studiehandbok.

Du kan få ett digitalt kompetensmärke efter att du gjort denna kurs.

olio-ohjelmointi, ohjelmointi, koodaus, devaus, koodari, devaaja, kirjastot, luokittelu

Further information about the courses and studying

Åbo Akademi
Carina Gräsbeck

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topic:
Programming
Course code:
IT00CD71
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
30.10.–21.12.2023
Application start date:
01.06.2023
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Åbo Akademi University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Place of contact learning:
Turku
Teaching language:
Swedish
General prerequisites:
Courses Introduktion till informationsteknologi, Programmering I.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme