Back to all courses

Radiotekniikan perusteet

Individual course

Kurssilla perehdytään sähkömagneettisen aallon etenemiseen johtimissa ja vapaassa tilassa. Tämän lisäksi kurssilla käydään läpi radioaallon siirron kannalta oleellisia mitoituksia. Lopuksi opiskelemme perusradiojärjestelmiä sekä analogisen ja digitaalisen modulaation perusteet.

Kurssin sisältö

 • Johdatus radiotekniikkaan ja radioaaltoihin
 • Siirtolinjateorian perusteet
 • S-parametrien esittely
 • Katsaus RF-tekniikan peruskomponentteihin
 • Radioaaltojen eteneminen
 • Antenniteoria ja antennit
 • Signaalianalyysi analogisissa ja ana/digi-järjestelmissä

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • soveltaa siirtolinjateoriaa käytäntöön: analysoida aaltojen käyttäytymistä väliaineessa sekä siirtolinjalla sekä ratkaista siirtolinjateorian avulla yksinkertaisia suunnittelutehtäviä,
 • soveltaa tietämystään sähkömagneettisen aallon käyttäytymisestä,
 • käsitellä passiivisia komponentteja ja siirtolinjoja Smithin kartalla sekä tehdä yksinkertaisen L-sovitteen kuorman ja siirtolinjan välille,
 • käyttää yksinkertaisia antenneihin liittyviä lausekkeita sekä ratkaista mm. antennin vastaanottaman tehon,
 • selittää modulaation ja demodulaation toimintaperiaatteet ja tärkeimmät käyttökohteet signaalinkäsittelyssä.

Kurssimateriaali

Kurssimateriaali kurssin verkkosivuilla.

Opetuksen aikataulu

Luennot ja harjoitukset viikoittain.

Suoritustapa

Moodle-tentti, suoritetaan verkossa tenttiviikon aikana.

Lisätietoja LUT-yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

RF-tekniikka

Responsible teacher

LUT University
Juhamatti Korhonen

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topics:
5G technology,
Industrial internet,
Wireless technology
Course code:
BL50A0301
Study credits:
3 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
13.3.–28.4.2023
Application start date:
07.11.2022
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
LUT University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Suositellaan perusymmärrys sähkömagneetismista.
Course suitable for:
Kaikille radiotekniikasta kiinnostuneille
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.