Back to all courses

Radiotekniikan perusteet

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 10

Kurssille etusijalla ovat ne henkilöt, joilla ei ole voimassaolevaa opinto-oikeutta suomalaiseen korkeakouluun.

Kurssissa esitetään perustiedot radiotekniiikasta. Kurssilla opitaan perusteet sähkömagneettisista aalloista, radioaaltojen erilaisista etenemismekanismeista eri taajuusalueilla ja eri ympäristöissä. Lisäksi esitetään impedanssin sovittaminen aaltojohtoon ja Smithin diagrammin käyttö sovituksessa. Kurssilla käydään läpi myös radiojärjestelmän rakenne ja yleisimpiä passiivisia aaltojohtokomponentteja ja puolijohteisiin perustuvia RF-piirejä.

Kurssin sisältö

 • Sähkömagneettisten aaltojen peusteet
 • Radioaaltojen etenemiseen ja antenneihin liittyvät perustiedot sekä linkkibudjetin laskeminen vapaan tilan radioyhteydellä
 • Impedanssin sovittaminen aaltojohtoon ja Smithin diagrammin käyttö sovituksessa
 • Yleisimpiä passiivisia aaltojohtokomponentteja ja puolijohteisiin perustuvia RF-piirejä
 • Z-, Y- ja S-parametrit
 • Radiolähettimen ja -vastaanottimen rakenne sekä kohina vastaanottimessa
 • Radiotekniikan sovelluksia

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa määritellä, mitä radiotekniikka on ja listata sen eri osa-alueita ja sovelluksia FM-radiosta 5G-järjestelmään
 • osaa käyttää Smithin diagrammiin perustuvia menetelmiä mikroaaltopiirien ja antennien sovitukseen
 • osaa selittää yleisimpien passiivisten aaltojohtokomponentien ja puolijohteisiin perustuvien RF-piirien toimintaperiaatteen
 • osaa käyttää S-parametreja mikroaaltopiirien ominaisuuksien laskemisessa
 • osaa nimetä antennien ominaisuuksia kuvaavia parametreja ja osaa määrittää yksinkertaisten antennien ja antenniryhmien säteilykuviot
 • tunnistaa radioaaltojen etenemismekanismit ja osaa arvioida, mitkä etenemismekanismit ovat merkitseviä eri taajuusalueilla ja eri ympäristöissä
 • pystyy selittämään radiojärjestelmän rakenteen ja laskemaan linkkibudjetin vapaan tilan radioyhteydellä

Kurssimateriaali

Luentotallenteet ja muu materiaali on saatavilla kurssin Moodle-alustalla.

Suoritustapa

Kurssi suoritetaan itseopiskeluna verkossa. Tentti järjestetään marraskuussa etänä. Lisätietoja Oulun yliopiston opinto-oppaassa.

Lisätietoja Oulun yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

University of Oulu
Risto Vuohtoniemi

Further information about the course and studying

University of Oulu
FITech contact person Oulu

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topics:
5G technology,
Wireless technology
Course code:
521384A-3006
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
1.9.–30.10.2023
Application start date:
01.06.2023
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Oulu
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Teknillinen sähkömagnetiikka.
Course suitable for:
Henkilöt, jotka hallitsevat sähkömagnetiikan perusteet.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.