Back to all courses

Signaalien digitaalinen käsittely I

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 20 (joista maksimissaan 5 tutkinto-opiskelijaa)

Opintojakso perehdyttää opiskelijan signaalien digitaalisen käsittelyn perusteisiin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  1. analysoida diskreettiaikaisia järjestelmiä aika-, z- ja taajuustasossa
  2. suunnitella yksinkertaisia digitaalisia suodattimia ns. napa-nolla-sijoittelulla sekä soveltaa diskreettiä Fourier-muunnosta (DFT) signaalien analysointiin.

Kurssisisältö:

  • Näytteenoton periaate.
  • Diskreettiaikaiset signaalit ja järjestelmät.
  • z-muunnos ja sen soveltaminen lineaaristen aikainvarianttien järjestelmien analyysiin.
  • Signaalien ja järjestelmien taajuusanalyysi.
  • Diskreetti Fourier-muunnos (DFT).

Suoritustavat:

1. periodissa luentoja 14 h, harjoituksia 14 h ja kotitehtäviä 7 h.

2. periodissa luentoja 14 h, harjoituksia 14 h ja kotitehtäviä 7 h, harjoitustyö 20 h.

Kaksi välikoetta Moodlessa. Itsenäisen työn osuus 14 h. Kokonaismitoitus 104 h. Soveltuu etäopiskelijoille.

Lisätietoja LUT-yliopiston Sisu-kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Signaalien analysointi

Responsible teacher

LUT University
Antti Kosonen

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topics:
Data analytics,
Software engineering
Course code:
BL40A0401
Study credits:
4 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
6.9.–17.12.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
LUT University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Basics of complex arithmetic, basics of series calculation, theory of continuous-time signals.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme